Toch extra geld voor zonnepanelen

Toch extra geld voor zonnepanelen

Door Diederik Samsom op 25 november 2009 Delen  

Het kabinet komt tegemoet aan mijn wens om geld dat dit jaar niet wordt
gebruikt voor windenergie te steken in het opwekken van zonne-energie en gas en
elektriciteit uit biomassa. Particulieren kunnen daardoor in 2009 nog 850 extra
zonnepanelen op hun dak laten plaatsen.

De PvdA-fractie heeft er lang voor geijverd dat de minister de budgetten voor
zonnepanelen zou verhogen. Ik
wees
er eerder dit jaar op
dat duizenden gezinnen graag zonnepanelen op hun huis
willen leggen.

Ik vind dat de subsidieregeling voor duurzame energie voor volgend jaar
spectaculair
veel kleine verbeteringen
‘ laat zien. Minister van Economische Zaken Van der
Hoeven
investeert
komend jaar fors
in de productie van duurzame energie.

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat Nederland in 2020 maar liefst 35 procent
van de stroom duurzaam gaat opwekken. Daarvoor zal fors geïnvesteerd worden in
windparken op zee, zonne-energie en biovergisting. Ik ben daar zeer over te
spreken. Duurzame investeringen kosten geld maar leveren een schoon milieu en
tienduizenden banen op. Met onze havens, scheepsbouwers en waterbouwers kunnen
wij het centrum van offshore energiewinning worden.

Bovendien maken we ons afhankelijk van Poetin en Arabische sjeiks als we
niets doen. Met oprakende gas- en olievoorraden pakt dat op termijn alleen maar
duurder uit.