Weg met de legbatterij

Weg met de legbatterij

Door Tjeerd van Dekken op 8 september 2011 Delen  

Dieren horen niet thuis in legbatterijen. Het is dan ook goed dat er per 2012 een EU-verbod geldt op die vorm van veehouderij. Op dit moment proberen sommige partijen het verbod op legbatterijen uit te stellen, terwijl de kippenhouderijen al uitstel hebben gekregen tot 2017. CDA, VVD en vooral ook de PVV moeten nu maar eens nadrukkelijk kiezen voor dierenwelzijn. Legbatterijen dragen daar op geen enkele wijze aan bij.

Update: Mijn motie om in 2012 de legbatterij uit te bannen gaat het halen! Ik heb vandaag steun verworven van CDA, VVD en PVV.

Het in veel te kleine hokken proppen van tienduizenden kippen die zelfs niet eens hun vleugels kunnen fladderen, is overduidelijk in tegenspraak met dierenwelzijn. Om de pluimveehouders die geld geïnvesteerd hebben in deze manier van kippen houden tegemoet te komen, is er een overgangstermijn waarna de pluimveehouders definitief overgeschakeld moeten zijn.

Deze veehouders en boeren moeten de kans krijgen om hun bedrijven diervriendelijker te maken, maar die termijnen moeten niet tot in den treure verplaatst worden. Het CDA, VVD en mogelijk ook de PVV willen dit nu wel. Dat er door dit kabinet wel ‘animal cops’ komen, maar de regeringspartijen en haar gedoogpartner oogluikend toestaan dat kippen opeengestapeld in veefabrieken moeten lijden, vind ik onbegrijpelijk.

De afgelopen jaren hebben CDA, VVD en PVV met steun van de Christenunie en SGP al een aantal tijdrekkende maatregelen genomen. Ik zou het een enorme verbetering vinden als daar nu eens van wordt afgeweken en we gewoon de gemaakte afspraken nakomen.

GroenLinks werkt in samenwerking met D66 en met ons aan een initiatiefwetsvoorstel, waarin het recht op vrije uitloop voor dieren in vastgelegd wordt. Daarover later meer!