Tijdwijzer in de zorg

Tijdwijzer in de zorg

Door Marit Maij op 22 februari 2013 Delen  

In het kader van de PvdA-zorgtour brachten Pierre Heijnen en ik een bezoek aan het Wijndaelercentrum in Den Haag. We hebben in het bijzonder gesproken over de tijdsdruk die medewerkers in de zorg ervaren. In het Wijndaelercentrum zijn de drie tijdvreters aangepakt en voelden de medewerkers en bewoners die wij spraken dat er voldoende tijd was om zorg te verlenen en aandacht aan de bewoners te besteden.

Het Wijndaelercentrum maakt deel uit Humanitas Woonzorgplus. Een zorgorganisatie met een humanistische instelling en drie locaties in heel verschillende wijken in Den Haag. In totaal wonen 440 cliënten in de drie locaties, waarvan ongeveer 50 tijdelijke zorg ontvangen. De gemiddelde leeftijd is ver boven de 80. De locatie Wijndaelercentrum heeft 140 bewoners, over de hele breedte van de ouderenzorg.

Samen met Gabrielle Verbeek – die gepromoveerd is op de tijdsdruk, die zowel door bewoners, als door medewerkers in de zorg wordt ervaren – is met bestuurder Joost Happel en locatie manager Annette van Prehn, het project tijdwijzer in de zorg uitgevoerd. Ongeveer 75% van de medewerkers in de zorg vindt het lastig om met het minutensysteem in de zorg om te gaan. Dit betekent niet dat er ook altijd te weinig tijd is. Het is vaak moeilijk om met tijd om te gaan en om de zorgminuten goed in te plannen.

Uit het onderzoek kwamen drie tijdvreters in het Wijndaelercentrum naar voren: 1) telefoontjes in de ochtend, 2) zoeken naar materiaal en 3) het cliëntdossier. Samen met de medewerkers en de bewoners is er gezocht naar oplossingen voor deze drie grootste tijdsvreters.

Van telefoontjes is afgesproken dat deze tot 10.30 uur door de receptioniste worden opgevangen. Alleen in geval van hoge nood worden medewerkers gebeld. Zo kan de ochtendzorg ongestoord worden verleend. Het zoeken naar materiaal kon eigenlijk eenvoudig worden opgelost. Voorraden worden nu beter aangevuld, zodat er altijd voldoende aanwezig is en er geen tijd verloren gaat met het zoeken naar materiaal tijdens de zorgverlening aan de cliënt. Het opstellen van het cliëntdossier wordt ook ervaren als tijdrovend. In geval van een nieuwe bewoner kost het bijna een hele werkdag om de papierwinkel goed op orde te krijgen. Daarna is het een kwestie van bijhouden. Hoewel het een tijdrovende bezigheid is, vinden de medewerkers het dossier wel nuttig. Wat de medewerkers vooral lastig vonden is dat de cliëntdossiers zo uitgebreid zijn –niet alles wordt gelezen– en dat de cliëntdossiers om de zoveel tijd helemaal opnieuw worden ingericht. Een beetje meer rust in de administratie zou goed zijn.

Medewerkers, bewoners en leidinggevenden zijn positief over het project tijdwijzer in de zorg. Zij hebben het gevoel dat er nu beter met tijd wordt omgegaan. Een aantal praktische tips voor zorgteams en voor individuele medewerkers zijn direct uitvoerbaar en leveren direct resultaat. Het project tijdwijzer in de zorg zal ook op de andere locaties worden uitgevoerd.

Delen: