Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen

Genoeg tijd voor elkaar en de kinderen
Foto Shutterstock / milosljubicic

Door Keklik Yücel op 30 september 2015 Delen  

Een goed leven, met genoeg tijd voor elkaar en de kinderen. Kinderen de beste start in het leven geven. Dat was waar het voor mij vandaag om ging tijdens het debat in de Tweede Kamer over de combinatie van arbeid en zorg. Ik bepleitte in het debat dat we op termijn toe moeten naar een uitbreiding van het babyverlof.

Hoe wij ons leven en dat van onze gezinnen organiseren is volop in ontwikkeling. Balans, gezond leven zonder dat de stress de overhand krijgt, is een belangrijk thema aan menig keukentafel. De politiek moet zijn best doen om daarbij aan te haken. Het moderne leven wordt uiteindelijk vormgegeven aan die keukentafel en op de werkvloer, maar de overheid kan de voorwaarden scheppen om een goede, gezonde combinatie van werk en de zorg voor familie, gezin en vrienden mogelijk te maken. Minister Asscher heeft met de investeringen in de kinderopvang en de uitbreiding van het vaderschapsverlof naar vijf dagen hele goede stappen vooruit gezet. Daarmee investeert het kabinet en in het bijzonder deze minister in de toekomst van onze kinderen.

Op de langere termijn wil de PvdA meer. Ik pleit dan ook voor een uitbreiding van het babyverlof naar zes maanden, op te nemen door vrouw en man. Dat is niet morgen geregeld, daar zal de PvdA zich de komende jaren in de Tweede Kamer hard voor maken. En die discussie moeten we ook voeren in onze samenleving, met werkgevers, werknemers, ouders en belangenorganisaties. Ik heb de minister vandaag dan ook alvast gevraagd om de mogelijkheden voor deze uitbreiding van het verlof in kaart te brengen. De minister heeft toegezegd in zijn reactie op het SER rapport over arbeid en zorg hierop in te gaan.

Waar de strijd om gelijke kansen op de werkvloer voor vrouwen lang een strijd van die vrouwen zelf was, is het nu een kwestie voor het gezin geworden. Het is voor mannen steeds normaler geworden om te zorgen voor het kind. Toch is het nog niet de gangbare praktijk. Terwijl een meerderheid van de mannen aangeeft meer tijd te willen besteden aan de zorg voor hun kinderen, lukt dit vaak nog niet. Minister Lodewijk Asscher heeft met de uitbreiding van het vaderschapsverlof naar vijf dagen een eerste goede stap gezet. Maar om vaders echt in staat te stellen om dat te doorbreken moeten we toe naar een Zweeds model met langer betaald verlof bij de geboorte van een kind, voor moeder en voor vader. Met op den duur zes maanden, waarvan in ieder geval twee op te nemen door de man.

Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat jonge ouders in het zogenaamde spitsuur in het leven het werken en leven goed kunnen combineren. Deze beoogde uitbreiding van het babyverlof op langere termijn is onderdeel van een initiatiefnota die de PvdA vandaag heeft aangekondigd waarin ook andere voorstellen staan die die combinatie van werk en zorg ook in de toekomst mogelijk maken. Die ervoor zorgen dat alle jonge kinderen de kans krijgen op een goede start in het onderwijs. Voorstellen voor kinderopvang die nog beter en ook betaalbaarder wordt en voor een voorziening van kinderopvang voor alle peuters ongeacht de thuissituatie.

Berichten