Tijd voor een masterplan jeugdinrichtingen

Tijd voor een masterplan jeugdinrichtingen

Door Lea Bouwmeester op 17 september 2010 Delen  

Er is een overschot aan cellen in de JustitiĆ«le Jeugdinrichtingen (JJI’s), doordat steeds minder jongeren een gevangenisstraf krijgen. Dat is natuurlijk mooi. Het gevolg hiervan is wel dat er veel dure cellen leeg staan. Daarom wilde minister Hirsch Ballin eerder dit jaar JJI’s sluiten en medewerkers ontslaan. De PvdA was daar tegen. Wij behouden de gebouwen en expertise van medewerkers liever om de wachtlijsten in de zorg voor jongeren weg te werken. Een ‘Masterplan Jeugdinrichtingen’ kan daarbij helpen.

De minister beloofde de Kamer in april 2010 geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat bekend is of het personeel en de gebouwen iets kunnen betekenen voor de jeugdzorg. Maar de gepubliceerde fragmenten uit het ‘Toekomstplan Justitiële Jeugd Inrichtingen’ voorspellen weinig goeds. Om de onderste steen boven te krijgen hebben PvdA en SP om een brief en een debat gevraagd. In de brief moet de minister zijn plannen toelichten. Daarnaast willen wij dat de minister zijn toezegging aan ons nakomt en de alternatieven onderzoekt. Bij het debat zal ik hem graag aan die belofte herinneren.

Blijkbaar is de minister nog steeds van mening dat de JJI’s gewoon gesloten moeten worden. Een teleurstellend plan, tegen de afspraken in en regelrechte kapitaalvernietiging. Allereerst is het zonde van de ruimte. Met kleine aanpassingen zijn de gebouwen voor andere doelgroepen te gebruiken. We kunnen ze zo verbouwen dat ze geschikt zijn voor de jeugdzorg, jeugd-GGZ en zorg voor gehandicapte jongeren. Op die manier kunnen we de enorme wachtlijsten wegwerken.

Het is voor mij moeilijk te verteren dat we de deuren sluiten, terwijl jeugdzorginstellingen met de handen in het haar zitten door ruimte en personeelsgebrek. Bovendien is het belangrijk om reservecapaciteit te bewaren, in het geval de jeugdcriminaliteit weer toeneemt.

Deze zaak is zo urgent dat ik het tijd vind voor een Masterplan Jeugdinrichtingen. We moeten daarin afspreken hoe we omgaan met medewerkers en ruimte, zodat deze flexibel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor de doelgroep jongeren. Zo creëer je niet alleen een multifunctionele ruimte, maar vergroot je ook de professionaliteit van het personeel, dat bij een verandering van de omstandigheden gewoon aan het werk kan blijven.

Want ook de medewerkers zullen de klappen voelen als de plannen van de minister doorgaan. Met het sluiten van de JJI’s verliezen 1100 mensen hun baan. Daarmee gaat de (gezamenlijk) opgebouwde expertise en jarenlange ervaring verloren. Als we deze mensen omscholen, kunnen ze met jongeren werken die op zorg wachten. Zo heb je meteen een antwoord op het personeelsgebrek in de jeugdzorg. Je slaat twee vliegen in één klap: je houdt mensen aan het werk én je geeft jongeren de zorg die ze nodig hebben.