Tijd om iedereen te laten profiteren van het economisch herstel

Tijd om iedereen te laten profiteren van het economisch herstel

Tijd om iedereen te laten profiteren van het economisch herstel

Door Henk Nijboer op 11 juni 2015 Delen  

De positieve berichten over de economie volgen elkaar in hoog tempo op. Het CPB meldt dat zij veel positiever is over de Nederlandse economie dan drie maanden geleden. De cijfers zijn heel mooi: steeds meer mensen vinden een baan, de economie groeit boven verwachting, er worden weer huizen verkocht, mensen krijgen meer te besteden en de investeringen nemen toe. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Er was moed voor nodig om de noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt. Op dit moment neemt Nederland in Europa weer een koppositie in. Ook voor de lange termijn kunnen we sociale voorzieningen voor onze ouderen, kinderen en kleinkinderen betalen.

Het aantal banen blijft sneller toenemen dan verwacht, mensen zien weer kansen en melden zich op de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt dit jaar af tot 7,0% en volgend jaar tot 6,7%. Dat betekent 20.000 minder werklozen dit jaar en 35.000 minder werklozen volgend jaar. Huishoudens consumeren meer dan verwacht, zij hebben weer vertrouwen in de toekomst en durven hun geld weer te besteden. 

Maar de PvdA heeft meer ambitie. De PvdA wil een rechtvaardig Nederland waar iedereen kans heeft op een goede baan, waar iedereen zijn ‘fair share’ betaalt en waar iedereen profiteert van het economisch herstel.

Om dit dichterbij te brengen moet er nog wel wat gebeuren. Ondanks een dalende werkloosheid is deze nog veel te hoog. Het nieuwe belastingstelsel moet dan ook in het teken staan van meer werk en inkomen voor iedereen en leiden tot het verder terugdringen van de werkloosheid. Kortom, het herstel tekent zich af in de statistieken maar er zijn nog te veel mensen die te weinig merken van deze rooskleurige cijfers. Dat wel laten gebeuren is de inzet van de PvdA.

Concreet wil onze fractie dat het kabinet de ruimte die er is op de begroting benut om iedereen in Nederland het economisch herstel te laten voelen. De belastingherziening waar nu hard aan wordt gewerkt biedt daarvoor de mogelijkheden. Zorg ervoor dat minder mensen aan de zijlijn staan. Zorg dat ondernemers in het MKB meer vertrouwen krijgen zodat zij meer durven investeren. Zo bereiken we wat we willen: meer werk en inkomen voor iedereen.