Wethouders tegen korting WSW/Wajong

Wethouders tegen korting WSW/Wajong

Door De Redactie op 25 mei 2011 Delen  

Met een kleine vijftig collega’s heeft onze Amsterdamse wethouder
Lodewijk Asscher zich opnieuw
uitgesproken tegen de bezuinigingen op de WSW en Wajong. Bij een manifestatie
(zie hieronder een fotoverslag) op ’t Plein in Den Haag overhandigde Asscher een
petitie aan staatssecretaris De Krom. In die petitie roepen de wethouders de
staatssecretaris op de bezuinigingen niet door te voeren.
Op YouTube ook een korte videoboodschap van
Asscher >

Asscher wil niets liever dan deze mensen aan het werk helpen, maar met de
bezuinigingen die het kabinet voorstelt zijn er niet langer middelen om deze
kwetsbare groep aan het werk te helpen. Het gaat hier om mensen voor wie de
sociale werkplaats de enige weg naar het arbeidsproces is. Met de huidige
plannen lijkt het erop dat ook die weg verdwijnt. De wethouders voorzien een
reusachtige groei van het aantal werklozen en sluiting van de sociale
werkplaatsen als het kabinet ze noodzakelijke middelen ontneemt. Deze gevoelige
groepen belanden door het kabinetsbeleid onder het sociale minimum.

Asscher: ‘Mijn collega’s en ik maken ons zorgen over de nieuwe wet werken
naar vermogen. Het komt erop neer dat de gemeente straks al die mensen aan het
werk moet helpen, die niet gewoon aan een baan komen. Maar er wordt wel een
miljard minder beschikbaar gesteld. Dat vinden wij als wethouders onacceptabel.
Wij streven dezelfde doelen na: mensen aan het werk en niet achter de geraniums.
Maar dat kan niet als de staatssecretaris ons afscheept met een fooi.’

Delen: