Tien miljoen extra voor kunst en cultuur

Tien miljoen extra voor kunst en cultuur

Door Ronald Plasterk op 22 september 2008 Delen  

De tien miljoen extra voor kunst en cultuur bij de algemene politieke
beschouwingen is bestemd voor het hart van de cultureel Nederland, de zogenaamde
culturele basisinfrastructuur. De instellingen die iedere vier jaar een nieuwe
subsidieaanvraag moeten indienen krijgen er zes miljoen bij. Opgeteld bij de
extra investeringenvan 7 miljoen die ik in de begroting al aankondigde,
investeert de PvdA 13 miljoen euro. Bijna de volledige door de Raad van Cultuur
bepleite 16 miljoen. Instellingen buiten de Randstad zien de door de Raad
geadviseerde subsidieverhogingen voor de volle honderd procent gehonoreerd,
instellingen in de Randstad voor meer dan driekwart.

De overige 4 miljoen die de PvdA bij de algemene beschouwingen regelde voor
cultuur gaat naar de instellingen uit de culturele basisinfrastructuur die een
langjarige subsidierelatie hebben met het ministerie. De grote orkesten, opera-
en dansgezelschappen krijgen er 3,7 miljoen bij op een budget van ruim 100
miljoen. De sectorinstituten, samen goed voor 30 miljoen, krijgen een extra
impuls van 0,3 miljoen.

De tien miljoen is een verdubbeling van het bedrag dat ik al in de begroting
aankondigde voor de culturele basisinfrastructuur. Behalve de 7 miljoen voor de
instellingen in de vierjarige basisinfrastructuur ging er in de OCW begroting
2,4 miljoen extra naar de musea in de langjarige basisinfrastructuur. Ook kwam
er 0,7 miljoen extra voor de sectorinstituten, de kenniscentra waarvan alle
instellingen in het culturele veld profijt hebben.