Thuiszittende scholier hoort in de banken

Thuiszittende scholier hoort in de banken

Door Metin Çelik op 2 februari 2011 Delen  

De PvdA wil dat de regering scholen en ouders verantwoordelijk houdt voor
thuiszittende scholieren. Met drie moties heb ik de regering opgeroepen om actie
te ondernemen. Scholen moeten lesuitval tegengaan en ouders op de hoogte brengen
als hun kinderen zonder melding niet op school verschijnen. We moeten alles
eraan doen dat kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Van de 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks ruim 2500
leerlingen langer dan een maand thuis. De ouders zijn hiervan lang niet altijd
op de hoogte, terwijl ouders wel een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Ik
vind dat ouders een zorgplicht hebben voor hun kind, ook als ze achttien jaar of
ouder zijn. Daarom wil ik dat de regering er bij het Voortgezet Onderwijs en
MBO-scholen op aandringt ouders of verzorgers binnen vierentwintig uur op de
hoogte te brengen als hun kind zonder afmelding niet op school verschijnt. Dan
kunnen zij de kinderen op hun gedrag aanspreken.

De school heeft ook een andere verantwoordelijkheid. Lesuitval moet worden
voorkomen, ook als die lesuitval ongepland is. Ik zou ook gedemotiveerd raken
als er meer lessen uitvallen dan plaatshebben. In het ergste geval kan lesuitval
zelfs de reden zijn om met de opleiding te stoppen. Het onderwijs lijdt
hieronder. Bovendien ondermijnt het een van de belangrijkste rechten van
kinderen: het leerrecht. Scholen moet er alles aan doen om (ongeplande)
lesuitval te voorkomen, bijvoorbeeld door inzet van vervangende docenten. Ik
vind dat scholen die dat nalaten een sanctie mogen krijgen.

Elke dag die een scholier thuiszit, wordt hem of haar de kans op goed
onderwijs onthouden. Sommige kinderen zitten thuis, omdat ze lastig zouden zijn.
Ik vind dat het in een beschaafd land als Nederland niet past dat scholen hun
leerlingen een stempel ‘lastig’ geven om ze maar buiten de school te kunnen
houden. De onderwijsinstelling moet wat mij betreft in alle gevallen
verantwoordelijk blijven dat kinderen onderwijs krijgen.