Tevreden met verder onderzoek OV-chipkaart

Tevreden met verder onderzoek OV-chipkaart

Door Jacques Monasch op 17 februari 2011 Delen  

De minister erkent nu de problemen met de gekraakte OV-chipkaart. Een eerdere motie van de PvdA om niet met de invoering van de chipkaart in Zuid-Holland door te gaan voordat eerst alle risico’s van de gekraakte kaart in beeld zijn, ontraadde zij aanvankelijk. Wij wilden de verplichte invoering van de OV-chipkaart uitstellen omdat wij het niet verantwoord vinden om op deze voet verder te gaan. Eerst moet er duidelijkheid komen over de omvang van de fraude en willen we dat de consequenties in kaart worden gebracht.

De minister heeft nu het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de OV-chipkaart, Trans Link Systems (TLS), gevraagd met een uitgebreide rapportage te komen. Dit onderzoek zal vervolgens door een extern bureau nogmaals getoetst worden. Goed dat de minister nu op haar schreden terugkeert en de problemen serieus gaat onderzoeken. TransLink reageert naar onze mening veel te laconiek op de problemen en onderschat de negatieve gevolgen voor de acceptatie van de chipkaart  in het land. Laat ze daarom met een stevige rapportage komen. Die wordt vervolgens gecheckt door een extern bureau. Op basis van die resultaten kunnen we besluiten of en hoe we verder gaan met de huidige OV-chipkaart.

De Tweede Kamer heeft in meerderheid besloten om de invoering van de OV-chipkaart in Zuid-Holland  uit te stellen. Vanaf 3 februari zou de OV-chipkaart het enige geldige betaalmiddel zijn voor het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland.

De Kamer heeft met een motie de minister opdracht gegeven om een rapportage op te stellen over de omvang en impact van de recente kraakacties op de OV-chipkaart.

Ook verzoekt de Kamer om tot die tijd het NVB (de strippenkaart) niet uit te zetten. De motie werd door een Kamermeerderheid aangenomen ook al had de minister de motie in eerste instantie ontraden.

De minister heeft in haar brief aan de kamer aangegeven om op korte termijn samen met de betrokken partijen (Translink) met een onderzoeksrapport te komen. Daarnaast wil de minister het rapport ook voor leggen aan een onafhankelijk bureau.