Terugblik PES Council in Sofia

Terugblik PES Council in Sofia

Door Kirsten Meijer op 26 juni 2013 Delen  

Op 21 en 22 juni kwamen sociaaldemocratische partijen uit heel Europa bij elkaar in Sofia. Op de agenda van de PES Council stond het “Fundamental Programme”, jeugdwerkloosheid en Europees industriebeleid. Ook was er aandacht voor de politieke situatie in Bulgarije, waar de demonstraties tegen de nieuwe regering en de leider van de Bulgaarse Socialistische Partij, Sergei Stanishev, aanhouden.

Visie op de toekomst van Europa
Met het Fundamental Programme is de PES de eerste Europese partij die een visie op de toekomst van Europa voor de komende tien jaar uiteenzet, gebaseerd op een open proces van inspraak. Het Fundamental Programme is een belangrijke bouwsteen voor het PES manifest voor de Europese verkiezingen, maar kijkt dus nadrukkelijk ook verder dan dat. Ook de PvdA leverde een actieve bijdrage. Zo namen we deel aan de adviescommissie, bespraken we het programma met leden en zijn er mede op basis van die besprekingen amendementen ingediend, die voor het grootste deel zijn overgenomen.

In het eerste deel wordt uiteengezet hoe we komen tot een nieuwe politieke economie waarin de democratische controle over de economie wordt hersteld en de economie weer dienstbaar is aan de samenleving. Het tweede deel omschrijft onze ideeën over een Europa waar sociale rechtvaardigheid de norm is en waar door goed werk en onderwijs Europeanen het beste uit zichzelf kunnen halen. In het derde deel staat het begrip solidariteit centraal en wordt aandacht besteed aan het vergroten van de samenhang en terugdringen van ongelijkheid in Europa.

Werk, werk, werk
De crisis heeft in veel landen diepe sporen achtergelaten. Vooral in Zuid-Europa is de situatie schrijnend. Bijna twee op drie Griekse jongeren zit inmiddels zonder baan. In andere Zuid-Europese landen is dat ruim de helft. Het beeld in Nederland is minder somber, maar ook hier loopt de werkloosheid op. De Europese sociaaldemocraten in Sofia riepen op om serieus werk te maken van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en meer middelen hiervoor vrij te maken.  Groei en banen stimuleren is ook één van de doelen van het door de PES voorgestelde Europese industriebeleid

Demonstraties in Sofia
De Council vond plaats in een turbulente tijd. Iedere dag wordt er in Sofia na werktijd gedemonstreerd. De Bulgaren zijn ontevreden over de corrupte politieke cultuur en de onmacht van de politiek om de crisis aan te pakken. Nu de Bulgaarse Socialistische Partij (BSP) in de regering zit, is de woede ook specifiek gericht tegen de BSP en haar leider, Sergei Stanishev. Stanishev, die ook leider is van de PES, gooide bovendien olie op het vuur door de benoeming van een corrupte mediamagnaat tot hoofd van de nationale veiligheidsdienst te steunen. Na de massale onrust die dit teweegbracht werd de benoeming ingetrokken en gaf Stanishev toe dat hij een fout heeft gemaakt.
In een gesprek met Stanishev hebben wij onze zorgen overgebracht en hem opgeroepen om de dialoog met de demonstranten en het maatschappelijk middenveld aan te gaan. Stanishev gaf aan dat de regering corruptie wil aanpakken en de civil society wil betrekken bij het veranderen van de kieswet. Ook komen er op elk ministerie public councils met vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld.

Nieuw gekozen PES-delegatie-lid Marjolein Nieuwdorp stelde op het hoofdpodium van de PES Council een kritische vraag over het belang van het respecteren van de “Kopenhagen criteria”, niet alleen voor landen die lid willen worden van de Europese Unie, maar ook voor landen die al lid zijn van de EU. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn, zoals ook Frans Timmermans bepleit in zijn recente mensenrechtennota.

Vanuit de PvdA blijven we de situatie kritisch volgen. Er is een lange weg te gaan in Bulgarije en verandering komt niet van de ene op de andere dag. De nieuwe regering, die pas twee weken zit, moet een kans krijgen om deze verandering in te zetten en het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. 

Delen: