Sander Terphuis in het kort

Sander Terphuis in het kort

In het artikel hieronder stel ik me kort voor.

Opleiding
Ik heb in Utrecht Rechten en Filosofie gestudeerd.

Vorige / Huidige baan
Momenteel werk ik als Senior juridisch adviseur voor de Staatscommissie Grondwet
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor heb
ik gewerkt als Beleidsambtenaar binnen de Directie Migratiebeleid bij het
Ministerie van Justitie. En daarvoor was ik werkzaam als Rechterlijk ambtenaar
in opleiding bij de arrondissementsrechtbank Zupphen.

Daarom kandidaat-Kamerlid
Als Iraanse vluchteling heb ik de kans gehad om in Nederland in vrijheid een
nieuw leven op te bouwen. Door mijn brede nationale en internationale oriëntatie
wil ik graag als Kamerlid voor de PvdA een aantal zaken in onze samenleving en
binnen internationaal verband verbeteren. Ik ben betrokken en beschik over een
groot doorzettingsvermogen om problemen aan te pakken en op te lossen.

Ambitie
Als Kamerlid voor de PvdA wil ik onder meer eraan bijdragen aan de bevordering
van mensen met een handicap, het tegengaan van discriminatie en uitsluiting van
bevolkingsgroepen.

Politieke voorbeeld
Mijn politieke voorbeeld is Willem Drees (Vadertje Drees); een overtuigd
sociaaldemocraat met een sterk pragmatische instelling. Een politicus die een
buitengewoon grote betekenis heeft gehad voor Nederland. Onder zijn leiding vond
de wederopbouw van Nederland plaats. Maar hij was ook de grondlegger van de
sociale wetgeving in Nederland.

Meest gewaardeerde eigenschap (van een ander)
Betrokkenheid en optimisme.

Voorbeeld buiten de politiek
Nelson Mandela; het symbool voor vrijheid en gelijk in de gehele wereld en het
symbool voor wereldwijde verzoening en verdraagzaamheid.

Als ze dat nou nog eens zouden herhalen op tv…
De TV-serie Bartje van NCRV!

Favoriete boek
Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini

Favoriete plek in Nederland
Het dorpje Burgum in Friesland. Burgum was mijn eerste verblijfplaats in
Nederland en ik heb daar Sjoukje leren kennen.

Citaat
Niet geschoten is altijd mis!

Delen: