Tempo maken met bestrijden arbeidsmarktdiscriminatie

Tempo maken met bestrijden arbeidsmarktdiscriminatie

Door Keklik Yücel op 24 april 2015 Delen  

Discriminatie is kwalijk en strafbaar. Het moet met kracht worden bestreden, of het nu plaatsvindt op de arbeidsmarkt of in de vorm van antisemitisme, tussen autochtoon en allochtoon of tussen allochtonen onderling. Talentvolle jongeren kunnen door discriminatie worden beperkt in hun toekomstmogelijkheden. Dat mogen we nooit accepteren en de PvdA zal dit altijd bestrijden. De PvdA staat pal voor gelijke kansen voor iedereen.

 

Recent hebben we in de Tweede Kamer een debat gevoerd over arbeidsmarktdiscriminatie. De cijfers uit rapportages over discriminaties zijn vaak schokkend. Wij maken ons daar zorgen over.

De cijfers liegen er niet om. De arbeidsparticipatie van migranten loopt ver achter op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deels komt dit door opleidingsniveau, intensiteit en efficiëntie van het zoekgedrag, het niet beschikken van een netwerk en het niet beschikken over zogenoemde soft skills. Maar voor een ander deel komt het door vooroordelen en discriminatie.

De PvdA is dan ook blij om te zien dat minister Asscher deze zorgen met ons deelt. Dankzij het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie zijn er met mooie initiatieven goede stappen gemaakt, maar de strijd tegen discriminatie is niet zomaar gewonnen. De PvdA heeft bij de minister benadrukt dat er tempo in de uitvoering moet worden gemaakt en dat het na jaren overleggen en plannen tijd wordt voor actie en concrete doelen en resultaten. De PvdA is dan ook tevreden met de toezeggingen van de minister dat er deze zomer een voortgangsrapportage komt waarin de resultaten worden gedeeld.

Ik ben blij dat aanvullende voorstellen van de PvdA zijn overgenomen. Zo wordt er een landelijke conferentie (een ‘inclusieve arbeidsmarkttop’) georganiseerd om tempo achter het actieplan te zetten. De PvdA is verheugd dat er een clausule wordt opgenomen in de aanbestedingsprocedures waarbij contracten tussen overheid en discriminerende bedrijven worden verbroken. De PvdA vindt het goed om te zien dat er nu extra focus komt op het vooruit helpen van alle jongeren op de arbeidsmarkt via meer aandacht voor soft skills, arbeidsmarktvaardigheden en netwerkontwikkeling.

Iedereen verdient in onze samenleving gelijke kansen op werk en daar zal de PvdA altijd aan blijven werken.