Telecomvoorzieningen en internet beter toegankelijk

Telecomvoorzieningen en internet beter toegankelijk

Door Frank Heemskerk op 9 februari 2010 Delen  

Iedereen telt mee dus ook mensen met een fysieke beperking moeten goed toegang krijgen tot telecomvoorzieningen. Dit doen wij onder andere door wettelijk te regelen dat blinden betaalbare toegang tot de Gidsservice hebben, waardoor zij eenvoudig en betaalbaar telefoonnummers kunnen opzoeken. Dat maakten Jet Bussemaker en ik bekend tijdens een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie.

Honderdduizenden mensen hebben door een fysieke beperking moeite met communiceren via de telefoon. Zo is het voor dove mensen bijvoorbeeld moeilijk om te communiceren via de telefoon met bijvoorbeeld een overheidsdienst, een ziekenhuis of een taxicentrale. Deze groep kan door aanpassing van de Telecommunicatiewet een gelijkwaardige toegang krijgen tot met name telefonie. Ik wil dat Nederland deel uit gaat maken van de kopgroep met andere vooruitstrevende EU landen die voor deze groep vaak al wettelijke regelingen hebben en dat realiseren we door deze maatregelen.

Daarom ga ik:

– wettelijk garanderen van de aanwezigheid van een beeldbemiddelingsdienst waarbij doven, via gebarentaal met tussenkomst van een gebarentolk, met anderen kunnen communiceren. Dit is met name van belang voor vroegdove mensen die gebarentaal als eerste taal hebben en soms moeite hebben met tekst

– wettelijk garanderen van de aanwezigheid van een tekstbemiddelingsdienst. Via deze dienst kunnen doven en slechthorenden met een teksttelefoon via een tussenpersoon met andere mensen bellen. Hierbij kan worden voortgebouwd op de ervaringen die KPN al heeft opgedaan met de zogenaamde Teleplusdienst. 

– wettelijke garanderen dat er betaalbare toegang tot de Gidsservice voor blinden is. Dat betekent dat blinden eenvoudig en betaalbaar telefoonnummers kunnen opzoeken. Deze abonnee-informatiedienst wordt nu door KPN op eigen kosten betaalbaar aangeboden aan blinden, als alternatief voor de gratis telefoongids.

Aan deze diensten zullen wettelijke eisen worden gesteld wat de kwaliteit en betaalbaarheid betreft, zoals de openingstijden en de wachttijden. Ik ga de elecomwet op deze punten aanpassen, zodat een gelijkwaardige toegang voor mensen met een fysieke beperking wettelijk is gegarandeerd. De plannen moeten uiterlijk zomer 2011 in werking treden. De diensten zoals de beeldbemiddeling- en tekstbemiddelingsdienst zullen, via een procedure waar geïnteresseerde bedrijven aan mee kunnen doen, worden opgedragen.

Staatssecretaris Bussemaker maakte tijdens de bijeenkomst bekend dat zij goede mogelijkheden ziet voor een wettelijke regeling om de toegankelijkheid van websites te verbeteren. Voor mensen met een beperking is het erg belangrijk dat zij gemakkelijk diensten via internet kunnen betrekken. Websites zijn nog steeds slecht toegankelijk in hun inrichting en tekst. Dat belemmert mensen met een visuele beperking in hun deelname aan maatschappelijke activiteiten. Bussemaker wil deze belemmeringen met haar collega’s in het kabinet afbreken.