Tegenspraak brengt ons verder

Tegenspraak brengt ons verder

Door Hans Spekman op 29 november 2012 Delen  

De ruimte voor debat binnen onze partij is ons dierbaar. Je ziet het op congressen, ledenraden en –vergaderingen, op Twitter, websites, in de kroeg. Het onderwerp moet nog voorbij komen waarover binnen de PvdA absolute eensgezindheid bestaat. En dat is maar goed ook. 

Het was Joop den Uyl die het verwoordde als ‘Tegenspraak brengt ons verder’. Je leert vaak het meest over je eigen standpunten door ze te verdedigen tegen kritiek van een ander. Dat mag soms goed schuren. Sterker nog, dat moet.

Afgelopen week is de commissie-Melkert van start gegaan. De motie van afdelingen uit Amsterdam en met name Bas van Drooge lag hiervoor aan de basis. Een mooi staaltje ledendemocratie. Bas zit ook in de commissie, waarin een club van enthousiaste partijgenoten, verzameld uit alle geledingen van onze partij, zich buigt over de vraag hoe we Nederland linksom uit de crisis kunnen krijgen. Ik ga er vanuit dat hun werk zal leiden tot een bruisende discussie binnen onze partij.

Dat baseer ik ook deels op de betrokkenheid die de Van Waarde-debatten hebben losgemaakt. Dit werk van de Wiardi Beckman Stichting zal leiden tot een resolutie voor het congres van april volgend jaar, waarin we helder vastleggen waar wij als sociaaldemocraten voor strijden. Geen eenvoudige vraag, maar uiterst noodzakelijk om je koers te kunnen bepalen in de politiek van alledag. 

Daarmee kom ik op de twee grote winstpunten van debat. Debat leidt tot herkenbaarheid: wat willen we precies en waarom? En hoe gaan we dat bereiken? Openlijke discussie maakt dat je als partij goed over het voetlicht krijgt waarom je ertoe doet. Daarnaast leveren de uitkomsten je als politicus een richtsnoer op, te gebruiken in je dagelijkse werk. 

In een tijd waarin omstandigheden zich sneller dan ooit lijken te veranderen, is een stevige verankering van je gedachtegoed vereist. Je moet weten waar je heen wilt, voordat je daar in gezamenlijkheid kunt komen. Dus debatteer er flink op los, laat zien waar je voor staat en durf te leren van elkaar.

Delen: