Teeven vergroot veiligheid niet

Teeven vergroot veiligheid niet

Door Lea Bouwmeester op 12 januari 2011 Delen  

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil grote delen van het gevangeniswezen privatiseren vanwege kostenbesparing. De staatssecretaris zou zich echter vooral moeten bezighouden met het verminderen van crimineel gedrag van ex-gedetineerden, dat maakt Nederland veilig en spaart veel geld uit. Dat is namelijk de manier om het probleem bij de kern aan te pakken: ons motto is ‘uit de bak, aan de bak‘. Zorg dat ex-gedetineerden meteen aan het werk gaan, dan is er geen tijd voor criminele praktijkjes!

Waar de staatssecretaris nu beweert dat privatisatie en het verkleinen van cellen zorgt voor goedkopere gevangenissen, vind ik dat er beter gezorgd kan worden dat ex-gedetineerden niet in hun oude gedrag vervallen. Het aantal dat na vrijlating weer de fout in gaat is 70 procent en moet drastisch naar beneden, want dit draagt echt bij aan een veiliger Nederland en betekent ook een kostenbesparing. Uit de bak, aan de bak; dát zorgt voor een goedkoper systeem vanwege minder terugkerende gevangenen en helpt bij het bouwen van een veilige samenleving waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarbij vraag ik me af waarom de overheid het vasthouden van gedetineerden niet goedkoper kan maken en het bedrijfsleven wel.

Overigens doet de staatssecretaris het voorkomen alsof dit systeem van privatisering, zoals het ook in Engeland bestaat, beter is. Dat valt echter nog te bezien, aangezien Britse deskundigen waarschuwen dat veel van hun geprivatiseerde gevangenissen onder de maat presteren. De veiligheid kan via deze methode dus in gevaar komen.

Ook wil de staatssecretaris de invloed van vakbonden aan banden leggen. Dat is onfatsoenlijk naar medewerkers toe!

Teeven stelt kortom de verkeerde prioriteiten. In onderstaande vragen verzoek ik de staatssecretaris hierop te reageren:

1.    Kent u de artikelen uit de Telegraaf “Kleinere cel is beter”en het AD “Staatssecretaris ziet heil in private gevangenissen van 12 januari 2011?
2.    Bent u met ons van mening dat het topprioriteit heeft om recidive van gedetineerden naar beneden te brengen en op welke manier draagt privatisering daaraan bij? En waarom kan de markt dat beter dan de overheid?
3.    Bent u met ons van mening dat terugdringen recidive bijdraagt aan een veiliger Nederland en ook nog kosten bespaart en dat het daarom verstandig is dit tot top prioriteit te benoemen?
4.    Wat is de omvang van de cellen in Nederland en wat is de omvang van de cellen in Engeland?
5.    Hoeveel gedetineerden zitten op de cellen in Nederland en hoeveel zitten op de cellen in Engeland?
6.    Hoeveel vierkante meter heeft een gedetineerde in Nederland tot zijn beschikking en hoeveel heeft een gedetineerde in Engeland tot zijn beschikking? Gelden deze cijfers ook voor gedetineerden die met meerdere mensen op een cel zitten? Zo nee, hoeveel vierkante meter heeft een gedetineerde tot zijn beschikking die met meerder mensen op een cel zit?
7.    Wat houdt de versobering in die u voor ogen heeft?
8.    Hoeveel kan worden bespaard door het gevangeniswezen te privatiseren? Waarom kan de overheid niet goedkoper gedetineerden huisvesten en de markt straks wel?
9.    Welke markt betreft het hier? Is dit een markt vergelijkbaar met een markt waar sprake is van vraag en aanbod?
10.    Wat doet u met de waarschuwing van Britse deskundigen dat geprivatiseerde gevangenissen in Engeland onder de maat presteren? Heeft u daar onderzoek naar gedaan of gaat u daar onderzoek naar doen?
11.    Erkent u dat er gevaar bestaat dat de veiligheid in het geding is als de gevangnissen worden geprivatiseerd zoals de deskundigen in Engeland opmerken? Betreft het hier de veiligheid van de gedetineerden of van het personeel?
12.    Bent u van mening dat de bewakers die nu in gevangenissen werken te veel verdienen? Zo nee, klopt de berichtgeving dat u gezegd zou hebben dat vakbonden verlaging van lonen niet zouden toestaan en dat daarom de vakbonden minder macht moeten hebben? Als de beloning van bewakers naar beneden gaat, hoe schat u de kans in dat goedgekwalificeerd personeel zich aanmeldt voor een baan in de gevangenis?
13.    Wat onderzoekt het WODC? Welke onderzoeksvragen heeft u het WODC meegegeven?