Talenten benutten

Talenten benutten

Door Loes Ypma op 25 oktober 2012 Delen  

De komende vier jaar wacht ons een uitdagende opdracht: de politiek van splijten en verdelen wint aan kracht. Ik geloof in een land waarin iedereen iets te bieden heeft en meedoet. Juist nu hebben we iedereen nodig en moeten we talenten niet onbenut laten. We moeten aanpakken en kansen bieden, samen verantwoordelijkheid nemen. Ik heb een diepe overtuiging dat we samen sterker staan als we met een verdeeld verleden werken aan een gedeelde toekomst. Ik word dolenthousiast van het feit dat ik daar als Kamerlid een steentje aan bij mag dragen! Een interview.

Je was wethouder in Woerden. Wat kan Den Haag leren van Woerden?
Ten eerste dat gemeenten echt een verbetering kunnen maken in het sociale domein: dat je werk/inkomen, dagbesteding, onderwijs en opvoedingsondersteuning kunt verbinden met één gezin, één plan, één regisseur en één ontschotbudget waardoor gezinnen met (tijdelijke of structurele) problemen mee kunnen doen in de samenleving.

Ten tweede dat je moet kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van niét kunnen, je moet inzetten op het versterken van hun eigen omgeving/netwerk.

Ten derde kan Den Haag leren van Woerden dat de vele vrijwilligers het goud van de samenleving zijn die je moet koesteren en waar nodig ondersteunen!

Wat wil je zelf graag leren als Kamerlid?
Hoe passend en speciaal onderwijs en jeugdzorg er in de praktijk aan toe gaan, wat er goed gaat en wat er beter kan en wat ik daar als Kamerlid aan bij kan dragen.

Wat was je opleiding?
Lerarenopleiding maatschappijleer en politicologie op de UvA.

Waarom past de portefeuille ‘Speciaal onderwijs, Passend onderwijs en Jeugdzorg’ bij jou?
Ik ben 16 jaar geleden politiek actief geworden, omdat de kansen die je in het leven hebt nog steeds afhangen van waar je geboren bent. Ik voel een sterke solidariteit met mensen die wel dromen hebben, maar niet de kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen. In de jeugdzorg en in het passend en speciaal onderwijs kunnen we ieder kind, ook kwetsbare kinderen deze kansen bieden!

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Op mijn 14e streden we voor dingen die we als Jonge Socialisten belangrijk vonden: een nachtbusverbinding met Utrecht, condoomautomaten in de kroegen, een discotheek en jongerenhuisvesting. We vergaderden in de kroeg en ik heb geleerd dat je echt dingen kunt bereiken met een beetje doorzettingsvermogen. En dat politiek ook gewoon leuk kan zijn!

Wat doe je het liefst op een vrij dagje?
Naar de kroeg of naar de sauna met vrienden, spelen met de kinderen of uit eten met Jelmer.

Beste tip ooit gekregen?
‘Ergert u niet, verwondert u slechts’

Welke verandering mag, als het aan jou ligt, morgen al van start gaan?
Minder smoelen en snellere hulp aan gezinnen. Het aantal hulpverleners in gezinnen met problemen is echt rampzalig veel. De hulpvragers zien door de bomen het bos niet meer en hulpverleners zien heel veel maar mogen door de versnippering maar heel weinig doen. Dat moet en kan echt anders!

Wat moet zeker niet veranderen en hoe ga je je hier sterk voor maken?
Ons onderwijssysteem is in Nederland is iets om trots op te zijn, ook kinderen met een gedragsprobleem of beperking krijgen kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Het kan altijd beter, maar mag echt niet slechter. Ik zal mijn best doen om in het passend onderwijs alle kinderen deze kansen te blijven bieden!

Wat is je beste eigenschap?
Enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Wat maakt jou een PvdA’er in hart en nieren?
Ik ben een PvdA’er in hart en nieren. Ik wil graag de wereld een beetje mooier maken door economisch herstel, goed onderwijs en toegankelijke zorg. De PvdA staat voor een land waarin iedereen meetelt, niemand aan zijn lot wordt overgelaten en iedereen een eerlijke kans krijgt. Juist de komende moeilijke tijd moeten we ervoor zorgen dat we alle talenten benutten en niemand aan de kant laten staan. Het gaat helaas niet met iedereen goed op dit moment, er zijn nog teveel mensen die hun baan verliezen of zich onveilig voelen. En teveel kinderen voor wie sporten, cultuur maar ook de stimulans om onderwijs te volgen niet vanzelfsprekend is.

Politiek is nodig om deze problemen te benoemen en ze op te lossen. Om ervoor te zorgen dat we mensen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Deze principes van emancipatie en solidariteit staan voor mij centraal. Maar solidariteit is wederkerig; we vragen ook van mensen zich in te spannen, werk staat daarbij voorop. En we stellen grenzen aan wat wel en niet kan, maar we zorgen vooral voor het behoud van banen, economische herstel, goed onderwijs en toegankelijke zorg. Wie betaalt dan de gevolgen van de crisis? Mijn PvdA vraagt de grootste bijdrage aan de hoogste inkomens. Wij willen het economische herstel niet te snel kapot bezuinigen.

Waar kan je je boos over maken?
Over onrecht en mensen die zeggen: ‘Succes is een keuze’. Bleeeh….

Wie ben je dankbaar?
Mijn lieve ouders, vanwege hun onvoorwaardelijke liefde. En mijn superlieve vriend (verloofde!) Jelmer, maar natuurlijk ook mijn dochters die me zoveel geluk brengen in het leven en waarvan ik zoveel ruimte krijg om dit werk te kunnen doen!

Wie inspireert jou?
Hans Spekman, omdat hij zo ontzettend het hart op de goede plek heeft en een brug weet te bouwen van concrete problemen naar wetten en beleidsvoorstellen. Hij heeft veel resultaten bereikt en kan dit ook nog eens begrijpelijk uitleggen. Hij houdt contact met de burger, ook zonder camera erbij.

Mooiste muziek?
Heel veel! Muziek om lekker op te dansen of juist om rustig van te worden. Muziek met teksten die me inspireren vind ik ook heel mooi!

Delen: