Taken van product- en bedrijfsschappen moeten gewaarborgd blijven

Taken van product- en bedrijfsschappen moeten gewaarborgd blijven

Taken van product- en bedrijfsschappen moeten gewaarborgd blijven
Foto Flickr / Carl-Magnus Dumell

Door Anne Koning op 10 december 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer ziet hoe veel mooie, goede dingen zijn geregeld door de product- en bedrijfsschappen (PBO). Op 8 en 9 december spraken we in de eerste kamer over het opheffen van de PBO’s per 1 januari 2015. Ik heb de minister meegegeven dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA hiermee alleen akkoord kan gaan, als we de garantie krijgen dat de overheid zich zal inspannen om de nuttige taken behouden kunnen blijven, bij de overheid of andere -nieuwe- organisaties van ondernemers.

Wie weleens een hotel boekt, weet dat elk hotel een aantal sterren krijgt. Dit waarderingssysteem is momenteel de verantwoordelijkheid van het bedrijfschap horeca zelf. Daarnaast heeft het geld dat agrarische bedrijven opbrachten voor onderzoek in de land- en tuinbouw er mede voor gezorgd dat Nederland de tweede exporterende natie van dergelijke producten is. Ook de controle die het productschap vee en vlees uitvoert op kritische stoffen in varkens- en kalfvlees om de gezondheid en kwaliteit te garanderen, is een voorbeeld dat wij toejuichen.

Zo zijn er voor verschillende producten en branches verschillende ‘schappen’. Hierin werken vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers binnen een sector of een branche samen ten gunste van het algemeen belang. De samenwerking tussen werkgevers en werknemers in de schappen spreekt ons ook zeer aan. De samenwerking tussen beide is dan ook gebaseerd op de overtuiging en de wetenschap dat wanneer ieder voor zich werkt, de kans zeer groot is dat het algemeen belang het onderspit delft. Door samen te werken, kun je het algemeen belang beter dienen.

De PvdA kijkt dan ook bedroefd naar het afschaffen van de productschappen. Tegelijkertijd zien we dat deze goede activiteiten niet noodzakelijkerwijs alleen binnen de publiekrechtelijke organisaties opgepakt kunnen worden. Daarmee hebben wij onze aandacht verlegd naar het vraagstuk of de taken zoals die worden uitgevoerd door de schappen, voldoende geborgd kunnen blijven. De inzet van het kabinet om het onderzoek te blijven faciliteren is heel helder uitgesproken. Ook zal de overheid het publiek belang dienen als het gaat om voedselveiligheid en volksgezondheid, om dierenwelzijn en gezondheid van planten en dieren.

Voor andere onderwerpen, zoals het hotel-sterren-systeem, wordt verwacht dat ondernemers dit zelf oppakken, soms samen met collega’s in nieuwe samenwerkingsverbanden. Sommigen doen dat ook al. Voorbeelden hiervan zijn Seed Valley en de Vereniging van bos- en natuurreineigenaren.

We weten we dat de toekomst niet voorspelbaar is. Maar na ook nog de toezegging dat er over een jaar gekeken wordt naar die nieuwe organisaties en het algemeen verbindend verklaren van regelingen, wilden we het vertrouwen geven dat ondernemingen het algemeen belang ook kunnen dienen zonder PBO-structuur.

Delen: