Subsidie ook voor buitenlandse ontwikkelingsorganisaties

Subsidie ook voor buitenlandse ontwikkelingsorganisaties

Door Roelof van Laar op 9 september 2014 Delen  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidieert tot nu toe alleen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Door een motie van de PvdA gaat dat veranderen. Nu kunnen ook organisaties uit ontwikkelingslanden die samenwerken met een Nederlandse organisatie direct steun vragen. Zes allianties van organisaties hebben er nu voor gekozen om een organisatie uit een ontwikkelingsland de leiding te geven over die samenwerking. Ik ben benieuwd naar de gevolgen daarvan, want organisaties uit ontwikkelingslanden zullen anders werken dan Nederlandse.

Voor de ontwikkeling van een land zijn maatschappelijke organisaties essentieel. In ontwikkelingslanden zijn inmiddels ook veel krachtige organisaties die hun land mede vormgeven. Zij zijn echter afhankelijk van organisaties uit rijkere landen die hun activiteiten financieren. Daardoor ontstaat vaak een ongelijkwaardige relatie, waarbij de ontvangende organisatie zich schikt naar de wil van de donor. Dat is onwenselijk, want juist de ontvangende organisatie weet, als het goed is, het best wat er speelt in het land waar zij gevestigd zijn.

Het versterken van de capaciteit van lokale organisaties is al tientallen jaren een belangrijk speerpunt binnen ontwikkelingsorganisaties. Dat lukt vaak niet, zo bleek onlangs weer uit onderzoek van Jelmer Kamstra. Ontvangende organisaties richten zich vaak zo sterk tot hun donoren dat zij vervreemd raken van hun natuurlijke achterban. Een van de geïnterviewde medewerkers stelde: ‘Als we onze eigen financiering hadden, zouden we dingen anders doen.’

Door een motie van de PvdA kunnen een aantal organisaties uit ontwikkelingslanden de relatie met hun Nederlandse partner veranderen. Als ze door het ministerie worden uitgekozen, beheren zij de hele subsidie, dus ook het bedrag dat de Nederlandse partner ontvangt. Dan hebben we de financiering dus deels omgedraaid. Ik ben benieuwd naar de gevolgen die dat gaat hebben voor het ontwerp en de uitvoering van programma’s en projecten, en voor de samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties uit Nederland en uit ontwikkelingslanden.