Studieboete funest voor aansluiting arbeidsmarkt

Studieboete funest voor aansluiting arbeidsmarkt

Door Tanja Jadnanansing op 20 juli 2012 Delen  

Vandaag blijkt uit onderzoek wat ik al langer wist: alleen maar snel afstuderen zorgt niet voor betere studenten. Studentenorganisaties deden een onderzoek onder belangrijke werkgevers en wat blijkt: zij hebben hele andere wensen dan staatssecretaris Zijlstra. Nog een goede reden om af te zien van de langstudeerboete.

Update 23-7: Vandaag heb ik Kamervragen (pdf) aan de staatssecretaris gesteld. Ik wil van hem weten wat hij precies onder de nominale studieduur verstaat en waarom er geen uitzonderingspositie voor deeltijdstudenten in de wet is opgenomen. Daarnaast is voor veel studenten nog steeds niet duidelijk of zij per september onder de langstudeerregeling vallen. Een hachelijke situatie met het nieuwe studiejaar vlak voor de deur. Ik eis daarom openheid  van de staatssecretaris en hoop dat hij inziet dat de langstudeerboete voor iedereen uiterst onwenselijk is.

Persoonlijke ontwikkeling, investeren in een netwerk en verder kijken dan je neus lang is zijn minstens zo belangrijk als zo snel mogelijk door je opleiding heen gaan. Het is niet voor niets dat de Partij van de Arbeid zich keihard blijft inzetten om de terecht gehate langstudeerboete zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

De PvdA wil dat mensen binnen een normale termijn afstuderen, maar begrijpt ook goed dat bedrijven behoefte hebben aan mensen die meer weten van de wereld dan ze uit hun studieboeken halen. Daarom pleiten wij voor investeringen in (hoger) onderwijs, het schrappen van de langstudeerboete en de invoering van een sociaal leenstelsel, waardoor elke student zelf kan beslissen hoe lang en hoeveel hij in zijn opleiding wil investeren. Dan maken we stappen naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en veel belangrijker: naar een lagere jeugdwerkloosheid.