Overheid moet uitstralen dat studeren een goede investering is

Overheid moet uitstralen dat studeren een goede investering is

Door Tanja Jadnanansing op 23 mei 2012 Delen  

De PvdA maakt zich zorgen om het dalende aantal HBO-studenten dat een master wil volgen. Iedereen die zou willen doorstuderen moet zich daar vrij in voelen want een diploma biedt de beste kans op een succesvolle carrière. De overheid moet veel beter haar best doen om duidelijk te maken dat een studie een goede investering is.

Studenten geven aan dat ze vooral tegengehouden worden door de kosten die verbonden zijn aan doorstuderen. Voor een belangrijk deel komt dat door de langstudeerdersboete, waar de PvdA luid en duidelijk tegen was. Die boete is oneerlijk en onevenredig duur voor studenten die om wat voor redenen dan ook iets langer over hun studie doen. Bovendien kun je als student halverwege je opleiding verrast worden door de boete en ik kan mij voorstellen dat studenten daardoor worden afgeschrikt. 

Een ander probleem blijkt het sociale leenstelsel voor de masterfase. De PvdA is niet tegen een sociaal leenstelsel, omdat het eerlijk is dat iemand die veel verdient door een goede opleiding ook meebetaalt aan die opleiding. Maar dan moet het leenstelsel wel echt sociaal zijn, dat is bij het voorstel van het demissionair kabinet niet het geval.