Structurele kansen voor iedereen

Structurele kansen voor iedereen

Door Sultan Günal-Gezer op 6 december 2012 Delen  

In mijn werk als opbouwwerker kwam ik te vaak situaties tegen waarin kwetsbare mensen belemmerd of beperkt werden in hun ontwikkeling. Ik wilde, en wil nog steeds, via de politiek mensen structurele kansen en mogelijkheden bieden, hoe moeilijk hun situatie soms ook is. Een interview.

Wat motiveert jou om je in te zetten voor de portefeuille Defensie materieel?
Binnen Defensie als organisatie is er een enorme reorganisatie gaande, met zeer grote impact voor alle betrokkenen. Ik vind dat er voldoende aandacht moet zijn voor de effecten die deze reorganisatie heeft op de betrokken mensen en hun sociale omgeving. Dit motiveert mij om me voor de volle 100 procent in te zetten voor deze portefeuille. Verder vind ik dat Defensie meer een onderdeel moet worden van de maatschappij, zodat het maatschappelijk draagvlak vergroot wordt.

Wat wil je bereiken als Kamerlid?
Op de eerste plaats een goede woordvoerder worden op het uitdagende dossier Defensie materieel. Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan het verbinden van de landelijke politiek met de mensen uit de regio’s. De besluiten die landelijk worden genomen raken alle mensen in het hele land. Daarom wil ik als Brabants Kamerlid zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de regio.

Wat is je beste eigenschap?
Mijn enthousiasme en positieve instelling. Hoe moeilijk een bepaalde situatie ook is, ik probeer altijd kansen en mogelijkheden te zien. Ik laat mij niet weerhouden door de negatieve houding van een ander en zoek altijd naar oplossingen. Het liefst doe ik dit samen.

Wat kunnen anderen van jou leren binnen de politiek?
Het is goed om te kijken naar en te leren van goede voorbeelden uit de politiek, maar ik vind het ook belangrijk om dicht bij jezelf te blijven.

In de politiek ben ik zeer enthousiast, gedreven en betrokken. Tevens sta ik open voor een ieder zijn of haar inbreng. Dat is wat ik belangrijk vind in dit vak.

Wat wil je zelf graag leren als Kamerlid?
Ik ben de nieuwe woordvoerder Defensie Materieel. Dit is helemaal nieuw voor mij. Als Kamerlid wil ik vooral heel veel leren over Defensie als organisatie. Daarnaast wil ik leren om op de juiste manier om te gaan met alle ontwikkelingen en uitdagingen waar ik als Kamerlid mee te maken ga krijgen. Nodige kennis wil ik voornamelijk uit de praktijk te halen, door bijvoorbeeld werkbezoeken te brengen aan de verschillende onderdelen van Defensie en door stages te lopen.

Waar word je blij van?
Van alle mensen die zich in Nederland iedere dag belangeloos inzetten, om anderen een luisterend oor, warmte, steun en gezelligheid te geven.

Waar kan je je boos over maken?
Mensen die met vooringenomen houding en vooroordelen vanaf de zijlijn alleen maar kritiek leveren op alles en iedereen, in plaats van zelf een bijdrage te leveren.

Waarom past deze portefeuille bij jou?
Ik kom uit Uden (Brabant). In Uden hebben we de Militaire vliegbasis Volkel, waar ik als wethouder natuurlijk regelmatig kwam. Daarnaast is Brabant bij uitstek een Defensieprovincie, vanwege de aanwezigheid van vele militaire voorzieningen en complexen.

Wat doe je het liefst op een vrij dagje?
Tijd nemen voor mijn gezin en familie. Leuke dingen doen met mijn kleinzoon, zoals bijvoorbeeld samen naar de speeltuin gaan.

Beste advies ooit gekregen?
Wat er ook gebeurt, hoever je ook komt, blijf altijd jezelf en blijf oog houden voor mensen die steun in de rug nodig hebben.

Wat maakt jou een PvdA’er in hart en nieren?
Ik vind dat iedereen in de samenleving gelijke kansen verdient om iets moois te maken van zijn leven. Dit ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst. Je toekomstperspectief mag niet afhankelijk zijn van het gezin waar je in geboren wordt.

Wie ben je dankbaar?
Mijn familie. Mijn ouders, mijn man, mijn kinderen. Zij hebben mij in alles wat ik doe onvoorwaardelijk gesteund en gestimuleerd. Zonder hun steun en vertrouwen was het veel moeilijker geweest om te komen waar ik nu ben.

Welke verandering mag, als het aan jou ligt, morgen al van start gaan?
Stoppen met de negatieve sfeer van laatste jaren en geen verschil meer maken tussen groepen inwoners van het land.

Wat moet zeker niet veranderen en hoe ga je je hier sterk voor maken?
Onderlinge solidariteit tussen verschillende groepen in onze samenleving en eerlijk delen zijn wat mij betreft belangrijke uitgangspunten die altijd in stand moeten blijven. Dat is de basis van een sociale samenleving en ik zal mij daar altijd voor inzetten.

Wie inspireert jou?
Mijn ouders. Mijn vader leeft helaas niet meer, maar mijn moeder gelukkig wel. Zij is zeer sterke vrouw die altijd heel hard gewerkt heeft om ons een stevige basis mee te geven, voor een mooie toekomst in Nederland.

Mooiste muziek?
Ik luister graag naar allerlei soorten muziek, van klassiek tot pop. Ook luister ik soms naar verschillende Turkse muziek.

Delen: