Strijden tegen meisjesbesnijdenis

Strijden tegen meisjesbesnijdenis

Door Jet Bussemaker op 1 december 2009 Delen  

Vanaf vandaag blog ik werkelijks op pvda.nl om een kijkje in de keuken te
bieden van mijn werkzaamheden als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Als aftrap wil ik het belang benadrukken van voortdurende aandacht
voor geweld tegen vrouwen, in het bijzonder meisjesbesnijdenis.

Veiligheidsbeleid gaat niet alleen over zaken als terrorisme en vandalisme,
maar ook over geweld achter de voordeur, zoals kinder- en vrouwenmishandeling.
Een probleem waar ik in het belang van de slachtoffers niet aan voorbij wil en
kán gaan. Daarom is het goed om aandacht te blijven geven aan geweld tegen
vrouwen. Daar maak ik mij als PvdA-politica hard voor.

Zo organiseerde ik woensdag 25 november het congres
‘Geweld
tegen vrouwen
’ in Den Haag. Ik ben samen met partijgenoot Bert Koenders de
strijd aangegaan tegen vrouwelijke genitale verminking, ofwel het besnijden van
meisjes.

In ons land zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden. Het gaat om
ernstige, onherstelbare vormen van lichamelijk letsel, met grote kans op
lichamelijke en psychische klachten voor het meisje. Een van de middelen die ik
invoer om genitale verminking te voorkomen, is de
‘Verklaring
tegen Meisjesbesnijdenis
’. De verklaring is bedoeld voor ouders van meisjes
uit risicolanden, zoals Somalië, Ethiopië en Sudan. Met ondertekening geven zij
aan dat hun dochter niet zal worden besneden in het buitenland. De ouders dienen
de verklaring elke keer als ze naar het buitenland gaan, mee te nemen. Als ze
dan bij familie op bezoek zijn, kunnen ze aantonen dat besnijdenis in Nederland
strafbaar is. Op die manier kunnen ze weerstand bieden tegen eventuele
familiedruk.

Ik zie regelmatig dat Afrikaanse migranten in Nederland vasthouden aan
tradities, omdat ze het gevoel hebben dat het bij hun cultuur hoort. Dit moeten
we, in het belang van de meisjes, doorbreken. Zelforganisaties spelen hierbij in
Nederland een belangrijke rol, onder andere door voorlichting aan risicogroepen
om het onderwerp bespreekbaar te maken. Zij hebben dankzij hun achtergrond
immers doeltreffende contactmogelijkheden met de doelgroep. De afwijzing van
meisjesbesnijdenis door de gemeenschap zelf is van het grootste belang bij de
uitbanning van deze praktijk.

Meisjesbesnijdenis is een ernstige fysieke vorm van schending van de rechten
van het kind én van vrouwen. Daarom is het noodzakelijk dat we deze vorm van
mishandeling met kracht bestrijden.

Delen: