Strijd voor homo-emancipatie is nog lang niet gestreden

Strijd voor homo-emancipatie is nog lang niet gestreden

Strijd voor homo-emancipatie is nog lang niet gestreden

Door Keklik Yücel op 11 mei 2015 Delen  

Twee verliefde mannen die elkaar in het openbaar zoenen. Een op de drie Nederlanders vindt dat ‘aanstootgevend’. En 28 procent heeft er meer moeite mee als twee mannen hand in hand lopen, dan wanneer een man en een vrouw hetzelfde doen. Zorgwekkende cijfers uit het rapport ‘Wel trouwen, niet zoenen‘ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

De strijd voor homo-emancipatie is helaas nog lang niet gestreden. Wij roepen iedereen op hun vooroordelen terzijde te schuiven en geen onderscheid te maken tussen homo’s, lesbiennes, biseksuelen of hetero’s. En we blijven ervoor strijden dat iedereen in alle vrijheid en openheid kan houden van wie hij of zij wil.

Er is veel bereikt op het gebied van de emancipatie van lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders. Nederlanders staan anno 2015 over het algemeen positief tegenover LHBT’s, zo blijkt ook uit het SCP- rapport. Dat is mooi. Maar we zijn er nog niet. Ook dat blijkt uit het onderzoek. Uit eerder verschenen rapporten van het SCP blijkt al dat orthodox-christenen en moslims overwegend negatief staan tegenover homoseksualiteit. Daarnaast kampen in Nederland LHBT-jongeren veel vaker met psychische en sociale problemen, niet zelden als gevolg van een gebrek aan acceptatie.

Dit is een zeer principieel punt: de vrijheid om lief te hebben, de vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om de liefde die je voor een ander voelt te tonen. Discriminatie mag en kan niet, niet op grond van ras, niet op grond van geloof en ook niet op basis van iemands seksuele voorkeur. Tolerantie alleen, een gevoel van ‘prima als twee mannen een relatie hebben, zolang ik het maar niet zie’, is niet genoeg. We moeten werken aan acceptatie, zodat iedere Nederlander zich echt vrij voelt te tonen wie hij of zij is.

De PvdA blijft de homo-emancipatiestrijd voeren. Zo start het kabinet op ons verzoek met de inzet van mensenrechtenambassadeurs. Mensen die zelf uit conservatief-religieuze kringen komen en in deze kringen de vrijheid van LHBT’ers gaan helpen bevorderen. Daarnaast werken veel scholen met de Gay Straight Alliances; een groep leerlingen en docenten die willen dat hun school veilig is voor iedereen. Of je nu homo, hetero, lesbisch, bi, transgender of in dubio bent. In de Kamer hebben we ook gepleit voor voortzetting van dit initiatief. Want acceptatie begint op scholen, door ontmoetingen en in gesprekken.

Je kunt niet een beetje vrij zijn, of maar een beetje geëmancipeerd. Als je volgens veel Nederlanders weliswaar homo mag zijn, maar het niet mag laten zien is de emancipatiestrijd nog lang niet gestreden. Daarom blijven wij ons vol inzetten voor acceptatie en emancipatie. Deze strijd voor rechtvaardigheid moeten we met elkaar blijven voeren.