Strijd tegen aids prioriteit PvdA

Strijd tegen aids prioriteit PvdA

Door Roelof van Laar op 29 november 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil een einde maken aan aids, een vernietigende ziekte die veel mensen in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland teistert. Vijftien jaar na de eerste Wereld Aids Dag is de strijd tegen aids nog even urgent. Daarom trekken we 25 miljoen euro uit voor de bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte.

De cijfers liegen er niet om: elke 14 seconden raakt er iemand geïnfecteerd met het hiv-virus. Van alle besmette kinderen krijgt 66 procent nog geen levensreddende behandeling, terwijl die wel bestaat.

Afgelopen dinsdag kreeg ik een knuffel aangeboden van Stop Aids Now. Zij vragen hiermee aandacht voor de 160.000 kinderen in Afrika die jaarlijks sterven aan de gevolgen van aids. Zonder behandeling wordt de helft van de kinderen met hiv in Afrika niet ouder dan twee jaar.

Nederland moet het voortouw blijven nemen in de strijd tegen aids in Afrika. Het is niet alleen een dodelijke ziekte die veel mensen het leven ontneemt, het zorgt ook voor grote maatschappelijke problemen. Mensen met aids worden vaak gediscrimineerd door hun naasten en mensen in hun dorp of stad. Het is een probleem waaraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Zo is er een groot gebrek aan goede medische zorg voor aidspatiënten. Goede dokters en ziekenhuizen zijn niet altijd beschikbaar, en erger nog, vaak onbetaalbaar. Effectieve aanpak van aids is daarom een grote uitdaging én noodzaak, niet alleen in Afrika maar ook in de rest van de wereld.

De PvdA wil een einde aan de aidsepidemie. Ontwikkelingssamenwerking is daarbij onontbeerlijk. Op het gebied van aidsbestrijding zijn onmiskenbaar successen geboekt: of het nu gaat om voorlichting, de verkrijgbaarheid van (vrouwen)condooms of het uit de taboesfeer halen van de ziekte. De PvdA steunt daarom maatschappelijke organisaties die voorlichting en dienstverlening voor jongeren, homoseksuelen, sekswerkers en drugsgebruikers mogelijk maken. Juist voor deze groepen is aids vaak moeilijk bespreekbaar. Maatschappelijke organisaties maken dit juist wél bespreekbaar door hun onafhankelijke positie.

Bij de begrotingsbehandeling met de minister Ploumen heb ik er mede voor gezorgd dat er 20 miljoen extra wordt toegekend aan het Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria. Een groot internationaal fonds gericht op de strijd tegen deze ziektes. Het gaat hier bijvoorbeeld om bescherming tegen hiv-overdracht van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling en borstvoeding en de verspreiding van medicijnen.

Daarnaast is er vijf miljoen vrijgemaakt voor hulp aan aidswezen door Unicef. Veel aids-patiënten krijgen ook tuberculose. Ik heb bij deze week daarom een toezegging van minister Ploumen gevraagd om de strijd tegen tuberculose een flinke steun in de rug te geven, voor het Nederlandse KNCV in het bijzonder. Tuberculose is een vreselijke ziekte, die juist vooral ook vaak mensen met aids treft. De strijd hiertegen blijft voor de PvdA prioriteit.

Wereld Aids Dag is een goed moment om stil te staan bij het belang van het aanpakken van hiv/aids, en de belangrijke bijdrage die wij als Nederland hieraan kunnen leveren. Voor mij en voor de PvdA blijft deze strijd een prioriteit.