Strenger toezicht op veiligheidsdiensten

Strenger toezicht op veiligheidsdiensten

Door Jeroen Recourt op 2 december 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid steunt de aanbevelingen van de commissie-Dessens voor strenger en beter toezicht op de inzet van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Dat moet worden versterkt om goed te kunnen controleren of de veiligheidsdiensten zich aan de wet houden en niet onnodig inbreuk maken op onze privacy. Ik wil dat minister Ronald Plasterk de Kamer hierover duidelijkheid verschaft.

Verder is de PvdA het eens met de conclusie van de commissie dat regels en wetten techniekonafhankelijk moeten worden gemaakt. Of de diensten daarbij extra bevoegdheden moeten krijgen op internet wordt een punt van discussie. Enerzijds is het wenselijk dat we beter kunnen optreden tegen spionage, cyberaanvallen en malware. Anderzijds mogen extra bevoegdheden niet ten koste gaan van de privacy van ons allemaal.

Het rapport maakt nog niet voldoende duidelijk of die balans tussen privacy en veiligheid wel overeind blijft. Ik heb vooral veel vragen over de consequenties van de nieuwe bevoegdheden die de commissie bepleit. Ik verwacht dan ook dat de minister hier antwoord op kan geven.