Strenge sancties voor overtreden bankierseed

Strenge sancties voor overtreden bankierseed

Door Henk Nijboer op 25 september 2012 Delen  

Om een volgende crisis te voorkomen pleit de Partij van de Arbeid voor een aantal concrete maatregelen die de financiële sector gezond en dienstbaar laat functioneren. Naast het verscherpen van de kapitaaleisen voor banken en het instellen van Europees bankentoezicht pleit de PvdA voor harde consequenties bij overtreding van de bankierseed.

De eed geldt voor iedereen die klanten adviseert of producten verkoopt, zoals bankiers en verzekeraars. De huidige bankierseed is veel te vrijblijvend. Op verzoek van de PvdA en andere partijen heeft de minister toegezegd te onderzoeken of overtreding van de eed civiel-, straf- of tuchtrechtelijk bestraft kan worden. Hiermee wordt korte metten gemaakt met bankiers en verzekeraars die hun boekje te buiten gaan.

Maandag werd ook besloten tot het instellen van een provisieverbod, het aanscherpen van de anti-witwaswetten en maatregelen die ertoe leiden dat verzekeraars onder strenger toezicht staan en aan hogere kapitaalseisen moeten voldoen.

Dit zijn stappen in de goede richting van de hervorming van de financiële sector. We zijn er echter nog lang niet. De PvdA heeft in het onlangs gelanceerde plan ‘Beter bankieren’ aangegeven dat er nog veel meer nodig is om te komen tot een dienstbare financiële sector, waarin het draait om de klant en niet om de bankiers.

Gezien de complexe producten die banken en verzekeraars verkopen rust er een enorme verantwoordelijkheid op financiële instellingen. Alleen transparante informatie vertrekken is onvoldoende. Het probleem is dat producten vaak zo ingewikkeld zijn dat mensen niet zelf kunnen kiezen.

Dat legt een extra verantwoordelijkheid bij de banken en verzekeraars om deugdelijke producten aan te bieden. Dat gebeurt nog te vaak niet. Denk hierbij aan woekerpolissen, derivaten aan semi-publieke instellingen en woekerrentes voor rood staan. Dat moet echt anders. De PvdA ziet de zorgplicht daarvoor als fundament en dringt aan hiervoor duidelijke regels op te stellen.

Zo moet er een einde komen aan de bonuscultuur, zijn hogere kapitaalseisen nodig dienen nuts- en zakenbankieren gescheiden te worden. Een Europees bankentoezicht moet toezien op de naleving van deze afspraken. Deze veranderingen zijn nodig om te voorkomen dat in de toekomst de lusten van bankieren weer bij bankiers terechtkomen, terwijl als het tegenzit burgers moeten opdraaien voor de lasten.

Hiertoe wil de PvdA dat er alleen nog producten worden verkocht die deugdelijk zijn, een redelijke kostprijs hebben en voldoen aan de behoefte van de klant (consument, bedrijf of instelling). De voorgestelde regelgeving moet bijdragen aan het voorkomen van toekomstige crises.

Tot slot is het van belang dat melders van misstanden en instellingen die malversaties aan de kaak stellen goed worden beschermd. De minister heeft aangegeven dat zij zowel civiel- als strafrechtelijke bescherming genieten. Dit is hard nodig om zelfreiniging vanuit de financiële sector te bevorderen.

Delen: