Stimuleer opwekken eigen energie

Stimuleer opwekken eigen energie

Door Judith Merkies op 25 januari 2013 Delen  

Niks is zo lekker als groente uit eigen tuin, maar ook energie kan uit de achtertuin gehaald worden. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij initiatieven voor lokale energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen te nemen. Ik heb in Europees verband gevraagd om een strategie voor kleinschalige energie en daarvoor steun gekregen. Een belangrijk stukje in de puzzel van het Nederlandse en Europese energievraagstuk.

Nederland loopt volgens een recent landenrapport mijlenver achter op het vlak van hernieuwbare energie. We leunen grotendeels op onze gasbel, maar de voorraden zijn eindig. Om straks niet een van de meest afhankelijke en verouderde energievoorzieningen van Europa te hebben, moet Nederland een visie hebben over hoe we onze samenleving draaiende houden.

Gelukkig is zelf energie opwekken volop in ontwikkeling. Kleine generatoren, zoals miniwindturbines, zonnepanelen of warmtepompen, leveren energie voor één of meerdere huishoudens. Consumenten worden zo de baas over hun eigen energievoorziening. Ze zijn minder afhankelijk van de grote energiebedrijven en hebben een sterkere prikkel om hun energieverbruik in de gaten te houden.

Doordat de energie dicht bij het huis opgewekt wordt, gaat weinig verloren door transport. Microgeneratoren maken gebruik van hernieuwbare bronnen en zijn dus milieuvriendelijk. Zo besparen mensen niet alleen geld, maar kunnen ze zelfs geld bijverdienen door energie te verkopen aan het energienetwerk of aan hun eigen klanten.

Nationaal beleid kan deze ontwikkeling mogelijk maken. Kleinverbruikers mogen vandaag al hun opgewekte stroom aftrekken van hun energierekening. Mensen die in coöperatief verband energie op willen wekken stuiten echter nog op praktische bezwaren. Hetzelfde geldt voor huurders, voor wie het nu moeilijk is zonnepanelen te installeren.

Door steeds meer obstakels uit de weg te ruimen kan de Nederlandse overheid kleinschalige energieopwekking rendabel maken. De regering heeft met de nu voorliggende wijzigingen van de energiewet laten zien de goede richting in te slaan.

Ook op Europees niveau – waar mijn voorstel voor een actieplan rond microgeneratie nu dus kan beginnen – is er behoefte aan actie. Een harmoniserend wetgevend kader werkt grote wetgevende verschillen weg en verhindert problemen in grensgebieden.

Laat het duidelijk zijn: de oplossing voor de energie-uitdaging ligt niet in een specifieke techniek of methode. En het ontwikkelen van een stabiel en rendabel netwerk van lokale energieleveranciers zal de nodige kinderziekten kennen. Maar wie niet open staat voor baanbrekende energieoplossingen, moet niet raar opkijken wanneer Nederland in de toekomst af en toe in de kou zit.