Stimuleer de bouw van betaalbare huurwoningen

Stimuleer de bouw van betaalbare huurwoningen

Door Jacques Monasch op 27 juni 2013 Delen  

Het kabinet voert historische hervormingen door op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt ingeperkt, er moet voortaan volledig worden afgelost zodat mensen weer bezit opbouwen. Scheefwonen wordt aangepakt, corporaties gaan terug naar de kerntaak, en moeten zuiniger gaan werken. Daar is de Partij van de Arbeid trots op. We hebben het volste vertrouwen dat de Nederlandse woningmarkt op termijn weer gezond wordt. Maar we zijn er nog lang niet.

De afgelopen weken is veel onduidelijkheid ontstaan over met name huurwoningen en de rol van woningcorporaties. Er is nog geen keuze gemaakt over de precieze invulling van de verhuurdersheffing. Naar de media gelekte stukken over de taken van woningcorporaties en de sociale woningvoorraad creëren onzekerheid bij huurders en bouwers.

Woensdag heb ik in een debat met minister Blok duidelijk gemaakt dat we snel een heldere keuze moeten maken over de vastgelopen huurmarkt. En ik heb daarbij aangegeven welke uitgangspunten de PvdA heeft: de sociale woningvoorraad blijft in stand, huren blijven betaalbaar, en voor Prinsjesdag komen we met een pakket maatregelen om de bouw te stimuleren.

De PvdA zet sociale huurwoningen niet in de uitverkoop. Wilde plannen voor een juridische splitsing van woningcorporaties steunen wij niet. Daar zitten veel teveel financiële risico’s aan. Uitspraken die suggereren dat de woningvoorraad wel kleiner kan accepteren wij niet. Want zo hebben wij het niet afgesproken in het regeerakkoord. Nederland kent zo’n 3 miljoen huishoudens die behoefte hebben aan een betaalbare (sociale) huurwoning. Die groep groeit, en er is nu al een tekort aanbetaalbare woningen. We moeten dus als de wiedweerga bijbouwen.

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe de verhuurdersheffing precies wordt ingevuld. Dat zorgt voor onzekerheid voor bouwers en woningcorporaties. Voor Prinsjesdag willen we duidelijkheid van het kabinet. Wat de PvdA betreft zijn woningcorporaties goed in staat om de heffing te betalen door scheefwonen aan te pakken, efficiënter te werken, en commercieel bezit te verkopen. Probleemgebieden als Rotterdam-Zuid en de krimpregio’s worden ontzien zodat de verhuurdersheffing op een eerlijke manier verspreid wordt.

Woningcorporaties moeten wel genoeg geld te besteden hebben om te kunnen blijven bouwen. Op dit moment gebeurt dat veel te weinig. De bouwsector krimpt, duizenden bouwvakkers, aannemers, bedrijven hebben geen werk meer. En dat terwijl woningcorporaties miljarden op de plank hebben liggen. Dat geld moet worden geïnvesteerd. Daarom moet er voor Prinsjesdag een pakket maatregelen liggen om het geld van woningcorporaties in te zetten en de bouw te stimuleren. Gisteren heb ik aan minister Blok gevraagd om uit te zoeken of woningcorporaties bijvoorbeeld met een kleinere buffer voor hun derivatenportefeuilles kunnen werken. Zodat corporaties, bouwbedrijven en aannemers weer aan de slag kunnen, huurders weer een goed en betaalbaar woningaanbod hebben en de economie een stevige impuls krijgt.