Stille krachten

Stille krachten

Door Hans Spekman op 11 april 2013 Delen  

Nog twee weken en dan komen we bij elkaar in Leeuwarden voor het jaarlijkse partijcongres. Er is daar veel te bespreken: de vernieuwing van onze ledendemocratie, het sluitstuk van het Van Waarde-project, de resolutie kandidaatstelling. Het zijn allemaal onderwerpen die op de warme belangstelling binnen en buiten de partij kunnen rekenen.

Maar de leden besluiten op 27 april over meer: de verkiezing van een vernieuwd presidium, een nieuwe Beroepscommissie en een nieuwe PES-delegatie. En gelukkig hebben we voor elk van deze commissies weer voldoende capabele mensen weten te vinden.

Het zijn stuk voor stuk partijfuncties die voor de buitenwacht minder van belang lijken, maar voor onze vereniging onmisbaar zijn om te kunnen bestaan. Lid zijn van presidium of beroepscommissie is niet altijd de meest in het oog springende taak binnen een politieke partij, maar het is nuttig en vaak ook dankbaar werk. Deze leden besteden wekelijks heel wat uren aan de partij zonder dat zonder dat we nu precies weten wie ze zijn of welke taak ze precies uitvoeren.

En soms gaat het om een enkele klus. Zo hebben we op het congres ook dit keer weer kinderopvang weten te regelen. Die kan alleen maar draaien doordat een aantal leden van ons zich vrijwillig hebben aangemeld als begeleiders. En ik ben ook blij dat er een aantal mensen in Leeuwarden zijn die tijdens het congresweekeinde hun huis openstellen voor partijgenoten die van ver komen en hen een slaapplek bieden.

Zonder al deze stille krachten, of ze nu landelijk of lokaal actief zijn, zou de vereniging niet kunnen draaien. Als partijvoorzitter ben ik blij met de inzet van een ieder, samen vormen jullie het kapitaal van onze vereniging.

Delen: