Steun voor ontmaskeren misstanden in ontwikkelingslanden

Steun voor ontmaskeren misstanden in ontwikkelingslanden

Door Marit Maij op 23 mei 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil steun bieden aan organisaties die misstanden in ontwikkelingslanden aan de kaak stellen. Sommige rijke ondernemingen dreigen met juridische claims wegens smaad om ongevallige rapporten van tafel te krijgen. De PvdA wil daarom dat er een hulpfonds komt om maatschappelijke organisaties te helpen bij kostbare juridische procedures.

Waakhondorganisaties moeten hun geld uit kunnen geven aan gedegen onderzoek en niet kwijtraken aan juridische stoerdoenerij van ondernemingen. Door een juridisch hulpfonds kunnen ze gewoon hun werk blijven doen.

Ik weet dat sommige maatschappelijke organisaties vanwege hun onderzoek juridisch geïntimideerd zijn door advocaten van grote bedrijven. Dit ondermijnt hun signalerende waakhondfunctie en tast de vrijheid van meningsuiting aan.

Vooral maatschappelijke organisaties die milieu of mensenrechtenschendingen van multinationale ondernemingen in ontwikkelingslanden aan de kaak stellen, hebben te maken met juridische intimidatie. Zij moeten hun waakhondrol bekopen met slepende juridische procedures en hoge kosten en zien om die reden soms af van publicatie. Ik denk dat organisaties dankzij juridische bijstand vanuit een fonds kunnen doorgaan met het aan de kaak stellen van mistanden, ondanks de druk van buitenaf.

De PvdA vraagt minister Ploumen wat de mogelijkheden zijn voor zo’n hulpfonds.