Steun vanuit Molukse hoek

Steun vanuit Molukse hoek

Door Albert de Vries op 4 september 2012 Delen  

Een aantal Molukse prominenten uit Zeeland heeft zijn steun uitgesproken voor mijn kandidatuur. In een speciale flyer spreken onder andere oud-Kamerlid John Lillipaly en voorzitter van de Stedenband Vlissingen Ambon Bob Latuheru zich uit voor mijn lidmaatschap voor de Tweede Kamer.

Ik heb de afgelopen jaren op lokaal niveau gestreden voor gelijke kansen voor iedereen. Iedereen heeft het recht om zich senang te voelen in zijn eigen wijk of buurt, op een sportclub of muziekvereniging, op zijn werk of op zijn oude dag in zorgcomplex. Door het succesvol mogelijke maken van veel initiatieven uit de wijken, zijn heel veel Middelburgers erg tevreden over hun wijk of buurt.

De Partij van de Arbeid vindt dat we aandacht moeten houden voor de positie van minderheden in onze samenleving. Minderheden vormen niet alleen een deel van onze naoorlogse geschiedenis, maar ook van onze gezamenlijke toekomst. Ik neem niet voetstoots aan dat het wel goed zit. Actuele ontwikkelingen in de samenleving blijven om aandacht vragen.

Mijn partij ziet gelukkig wel positieve ontwikkelingen, zoals de prestaties van (klein)kinderen van migranten in het onderwijs. Deze jongeren grijpen hun kansen en klimmen via het onderwijs omhoog op de maatschappelijke ladder. Maar de PvdA kijk niet weg voor de problemen die zich nog steeds voordoen. Wij pakken dit soort achterstanden gericht aan, met kennis van de specifieke situatie. Het zwaartepunt ligt hierbij lokaal, met actieve ondersteuning vanuit het landelijke beleid.

Delen: