Obstructie Nederland in EU onbegrijpelijk

Obstructie Nederland in EU onbegrijpelijk

Door Emine Bozkurt op 2 december 2010 Delen  

Toonde Nederland zich in het verleden kritisch, maar coƶperatief in Brussel, nu lijkt het aan het handje van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland eerder obstructief. Het lijkt er op dat het nieuwe kabinet definitief een opstandige en onwillige koers is gaan varen in Europa. Deze week buigen de ministers van justitie van de Europese Unie in Brussel zich over het Europees Beschermingsbevel. Dit voorstel geeft in heel Europa betere bescherming aan slachtoffers van geweld of bedreiging. Internationaal Secretaris Marije Laffeber en ik vinden het onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering haar steun hiervoor nu heeft ingetrokken.

Vaak gaat het om huiselijk geweld, maar het is ook voor mensen die bedreigd worden vanwege hun vrijheid van meningsuiting, een belangrijke maatregel. Slachtoffers zouden met het Europees beschermingsbevel niet alleen beschermd worden in hun eigen land, maar ook in andere lidstaten van de Europese Unie. Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Door de gewijzigde positie van Nederland, is er geen meerderheid meer voor deze maatregel en wordt besluitvorming onmogelijk. De slachtoffers: vrouwen, mannen en kinderen, die dagelijks in angst moeten leven, worden hierdoor keihard in de steek gelaten.

Enkele maanden geleden werd door 12 Europese lidstaten (Belgie, Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Italie, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenie, Finland en Zweden) het initiatief genomen om het Europees Beschermingsbevel te creëren. Dat betekent dat als een Nederlandse vrouw een stalker heeft met een straatverbod, zij zonder angst voor de stalker naar Spanje kan verhuizen, omdat daar – na aanvraag van het Europese Beschermingsbevel – de Spaanse overheid hetzelfde straatverbod zal erkennen en handhaven.

Het Europees Beschermingsbevel beperkt zich niet alleen tot vrouwen, maar is van toepassing op alle mensen die het slachtoffer zijn van een strafbaar feit. Dus ook zij die bedreigd worden op basis van hun seksualiteit, hun levenswijze of op basis van hun vrije meningsuiting, verdienen bescherming overal in de EU lidstaten. De PvdA is voorstander van het invoeren van een Europees Beschermingsbevel. Iemands veiligheid mag niet ophouden bij de grens. Veiligheid is een belangrijk goed, zeker van de meest kwetsbaren.

Geschat wordt dat, wanneer het Europees Beschermingsbevel wordt ingevoerd, er in de EU meer dan 100.000 bevelen zullen worden uitgegeven. Dat zijn dus 100.000 mensen die dan bescherming kunnen krijgen waar dat nu niet het geval is.

De Nederlandse regering heeft zich onlangs aangesloten bij de groep lidstaten die deze nieuwe maatregel niet steunt en is daarmee de spreekwoordelijke druppel geworden die de emmer doet overlopen. Er is door het Nederlands besluit een blokkerende minderheid ontstaan, die het voorstel voor het Europees Beschermingsbevel onmogelijk maakt.

De vraag dringt zich op waarom Nederland eerst wel en later niet meer deze maatregel steunde?

Het Europees Beschermingsbevel tast nochtans het Nederlandse rechtssysteem niet aan, het vereist geen enkele wijziging. Het vraagt alleen om beschermingsmaatregelen, opgelegd in een andere lidstaat, te erkennen en over te nemen, indien nodig.

Is Nederland bang dat we ten prooi vallen aan Europese regeldrang? Toch was hier geen sprake van Brusselse bemoeizucht, het initiatief was afkomstig van de lidstaten zelf. Het grensoverschrijdende aspect maakt dat juist een Europese aanpak wenselijk is, want het alternatief kan niet dezelfde mate van bescherming bieden. In plaats van een Europese afspraak, waarbij de lidstaten elkaars beschermingsmaatregel zo passend mogelijk over nemen, zou het op de bereidwilligheid van de lidstaten aan komen om onderling wat te regelen. Het is maar de vraag of Nederland wat dat betreft 26 bilaterale regelingen wil afspreken met de andere 26 lidstaten. Dat is onoverzichtelijk en onpraktisch, vergroot bovendien de onduidelijkheid voor de slachtoffers en kost veel tijd, tijd die we niet mogen verliezen.

Het is volkomen onbegrijpelijk waarom de regering Rutte haar handen aftrekt van dit Europese voorstel. Van deze regering zou je verwachten dat ze over de brug zou komen als de veiligheid, bescherming en vrijheid van de burger versterkt kunnen worden.

De Nederlandse regering kan dus niet anders, net zoals de voorgaande regering, dan het Europees beschermingsbevel steunen, opdat mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.