Stemprocedure Politiek Leiderschap PvdA

Stemprocedure Politiek Leiderschap PvdA

Door De Redactie op 29 februari 2012 Delen  

Voor de functie van politiek leider van de Partij van de Arbeid nemen vijf kandidaten deel aan de ledenraadpleging. Ledenraadplegingen met meer dan twee kandidaten verlopen bij de PvdA via het zogenoemde ‘alternative vote’-systeem. Dit kiessysteem zorgt ervoor dat de meest breed gedragen kandidaat wordt gekozen. Bovendien hoeft met dit stemsysteem slechts één keer gestemd te worden om toch uit te komen op een kandidaat die minstens de helft van de uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigt.

Het werkt als volgt: elke stemgerechtigde plaatst de beschikbare kandidaten in de volgorde van zijn voorkeur. In dit geval dus in de volgorde 1 tot en met 5. Op de eerste plaats zet men dus de kandidaat die men het liefste in de functie ziet, op de tweede plaats degene die men vervolgens het liefste heeft als de kandidaat die de eerste voorkeur geniet afvalt, enzovoort.

Uitslagbepaling
Bij de eerste telling van de stemmen wordt er alleen naar de eerste voorkeur gekeken. Als er een kandidaat meer dan de 50% van de stemmen behaalt, is deze direct verkozen. In dat geval doet het er niet toe welke 2e, 3e, 4e en 5e voorkeur men heeft aangegeven.

Als bij de eerste telling geen enkele kandidaat een absolute meerderheid heeft behaald, valt de kandidaat die het minst vaak als 1e keus is aangegeven af. Vervolgens worden de stemmen van de mensen die op deze kandidaat hadden gestemd over de andere kandidaten verdeeld op basis van de tweede voorkeur. Indien nu nog steeds geen kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen heeft behaald, wordt dit proces herhaald op basis van de derde voorkeur en zo verder.

Rekenvoorbeeld (pdf) >

Moeten alle kandidaten gerangschikt worden?
Ja, stemmen zijn alleen geldig wanneer ALLE kandidaten zijn gerangschikt. Wanneer niet alle kandidaten op een stembiljet zijn gerangschikt, is deze stem ongeldig.

Kan men twee kandidaten hetzelfde nummer geven?
Nee, wanneer twee kandidaten hetzelfde nummer krijgen, is deze stem ongeldig.

Kan men ook blanco stemmen?
Ja, er kan ook blanco gestemd worden. Als iemand bijvoorbeeld geen enkele voorkeur heeft, kan deze persoon het vakje BLANCO aankruisen. Indien men blanco wil stemmen, dient men de andere vakjes oningevuld te laten. Wanneer iemand zowel het vakje blanco invult als de voorkeuren voor de kandidaten, is de stem ongeldig.

Wat gebeurt er met blanco en ongeldige stemmen?
Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen wel mee voor de opkomst, maar niet bij de bepaling van de uitslag.

Delen: