Stem voor een socialer Europa

Stem voor een socialer Europa

Door Agnes Jongerius op 20 mei 2014 Delen  

Meer dan 25 jaar heb ik mij bij de vakbond sterk gemaakt voor de rechten van werknemers. Voor goed en eerlijk werk. Voor gelijk loon bij gelijk werk. Werk met een fatsoenlijk salaris. Voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ongeacht je afkomst. Deze strijd wil ik vol overtuiging voortzetten in Europa.

Knokken voor banen en strijden tegen werkloosheid. Voor al die mensen in Europa die nu geen baan hebben. Voor de vele Nederlanders die graag weer aan de bak willen, maar te weinig perspectief hebben. De PvdA legt zich hier niet bij neer. Het roer moet om in de richting van een socialer Europa!

Op 22 mei is de keuze duidelijk. Kiezen we voor een Europa dat het bestrijden van de werkloosheid overlaat aan de markt, of kiezen we voor een Europa waarin ook politici laten zien dat zij de ambitie hebben om mensen weer aan de slag te krijgen?

Kiezen we voor een Europa dat verder gaat met het Europese rechts-conservatieve beleid van de afgelopen decennia, waarbij er alleen aandacht was voor de financiële werkelijkheid, of verleggen we de koers en hebben we oog voor de sociale werkelijkheid van mensen?

Wij kiezen voor een Europa dat draait om mensen. Een Europa dat bescherming en kansen biedt. Een Europa dat werkt voor haar inwoners. Kortom, een socialer Europa!

Delen: