Kies voor een sterk en fatsoenlijk Nederland: Stem PvdA

Kies voor een sterk en fatsoenlijk Nederland: Stem PvdA

Door Job Cohen op 8 juni 2010 Delen  

Vandaag gaan de stembureaus open. En ik hoop werkelijk dat u gaat stemmen.
Regen of geen regen. Want het gáát ergens over. De afgelopen verkiezingscampagne
heb ik duidelijk gemaakt welk Nederland ik voor ogen heb. In een land onder mijn
leiding verdelen we de rekening van de crisis eerlijk, krijgt iedereen gelijke
kansen en telt iedereen mee.

Dat is de keuze waar u voor staat. Gaan we verschillen tussen mensen
benadrukken, vergroten we de kloof tussen winnaars en verliezers, allochtonen en
autochtonen – of kiezen we voor een land waarin iedereen meedoet en waarin
ieders talent tot uitdrukking kan komen? Ga naar dat stembureau en breng uw stem
uit op de Partij van de Arbeid. Voor een sterke en fatsoenlijke samenleving.
Voor een samenleving waar we niemand aan de kant laten staan. Voor een
progressieve politiek die problemen benoemt om ze te overbruggen. Voor een land
waar iedereen meetelt. Voor dát Nederland vraag ik u vandaag om uw steun!

Delen: