Stappen vooruit voor het welzijn van dieren

Stappen vooruit voor het welzijn van dieren

Stappen vooruit voor het welzijn van dieren
Foto Pixabay / Pezibear

Door Tjeerd van Dekken op 8 juli 2015 Delen  

Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. Huisdieren hebben het in Nederland vaak goed, maar in de intensieve veehouderij hebben dieren het een stuk slechter. Plofkippen, varkens die met tienduizenden op elkaar zijn gepakt, koeien die nooit buiten komen. En natuurlijk gesleep met dieren door heel Europa, wat vaak zo goedkoop mogelijk gebeurd. Er valt nog een wereld te winnen. Daarom ben ik als woordvoerder dierenwelzijn iedere dag aan het knokken voor een betere behandeling van dieren.

Respect voor dieren past bij een fatsoenlijke samenleving. In vorige kabinetten was er echter, onder druk van het CDA, vaak weinig aandacht voor het welzijn van dieren. Maar sinds het aantreden van het huidige kabinet 2,5 jaar geleden is er radicaal gebroken met deze lijn. Zo zijn er veel initiatieven van andere partijen die wij vol overtuiging steunen, heeft de veehouderij-sector uit zichzelf stappen vooruit gezet en heeft de PvdA regelmatig zelf het voortouw genomen. Soms zijn het kleine stappen, zoals plofkippen die een paar dagen langer leven of varkens die een ketting krijgen om mee te spelen. Soms zijn het grote stappen, zoals een verbod op het kappen van snavels. Zelf heb ik samen met staatssecretaris Dijksma, namens de PvdA, sinds 2012 de volgende verbeteringen gerealiseerd:

– Een verbod op leewieken (kortwieken) van vogels per 1 januari 2018
– Een verbod op het verwijderen van bijklauwtjes van honden
– Verplichte identificatie en registratie (chippen) van honden per 1 april 2013
– Een kabinetsvisie intensieve veehouderij
– Een verbod op snavelkappen bij pluimvee
– Een pilot voor cameratoezicht bij vervoer en slacht van dieren
– Forse investeringen in de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) om diertransporten en slachterijen beter te kunnen controleren
– Een verbod op neusringen bij mannelijke fokvarkens
– Een verbod op het vijlen van hoektanden bij biggen sinds 1 januari 2015
– Verbod op het koudmerken (merken van koeien door vriesbranden) van melkvee per 1 juni 2016
– Inzet op een uitfasering van de plofkip
– Het uitfaseren van het onthoornen van melkgeiten
– Een motie om een einddatum voor het couperen van varkensstaarten te bepalen
– Een verbod op keuring van dieren in vrachtwagens, diervriendelijkere controle in de stal en intrekking keuring door NVWA i.p.v. door transporteurs
– Invoering van een positieflijst voor huisdieren (zoogdieren)
– Het stellen van lange termijndoelen ter verbetering van het dierenwelzijn van vleeskuikenouderdieren, kalkoenen en konijnen
– Het verplicht stellen van groepshuisvesting voor moederkonijnen en vleeskonijnen
– Een verbod op stroomstoten voor koeien
– Aanscherping van de controles en normen voor transport van pluimvee
– Een verplichting van GPS-apparatuur in veetransportwagens
– Betere handhaving door de NVWA bij het transport van pluimvee
– Een fokverbod voor vleesrunderrassen die enkel met een keizersnede kunnen bevallen
– Een onderzoek naar het versneld uitfaseren van verouderde varkens- en pluimveestallen
– Het organiseren van een dierenwelzijnstop met Duitsland en Denemarken om ook dierenwelzijn in andere landen beter op de agenda te zetten
– Een verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus
– Het verhogen van de weidegang-ambitie naar 80%
– Het verbieden van zwanendriften
– Een daling in 2015 van 58,1% in het antibioticagebruik bij landbouwdieren ten opzichte van 2009

Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. Gandhi verwoordde dit ooit zo: de mate van beschaving is af te lezen aan de manier waarop men met dieren omgaat. Ook de rest van deze kabinetsperiode gaan wij door met onze inzet om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Problemen en uitdagingen zijn er nog genoeg. Maar plannen om dit te verbeteren heb ik gelukkig ook genoeg.