Stap vooruit in het aanpakken van topinkomens

Stap vooruit in het aanpakken van topinkomens

Stap vooruit in het aanpakken van topinkomens
 Beeld PvdA-Facebook

Door John Kerstens op 1 juli 2014 Delen  

Vandaag stuurde minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk de Wet Normering Topinkomens II naar de Tweede Kamer. Daarmee gaat de minister verder in het aanpakken van topinkomens in de (semi-) publieke sector dan al z’n voorgangers. Nederland loopt op dat vlak nu voorop. De Partij van de Arbeid, die daar steeds op heeft aangedrongen, is er blij mee.

Met name de afgelopen pakweg vijftien jaar zijn de inkomens van een deel van de mensen die geacht worden de publieke zaak te dienen behoorlijk uit de pas gaan lopen met bijvoorbeeld de salarissen van hun medewerkers. En dat heeft (los van de toch min of meer perverse werking die van torenhoge inkomens kan uitgaan, populair gezegd: ‘hoe meer je hebt, hoe meer je wilt’) z’n weerslag gehad: op hoe mensen tegen betrokkenen, maar ook tegen instellingen en sectoren, tegen de overheid en semi-overheid in z’n algemeen aankijken. En dat is niet positief.

Goed dus dat daar wat aan gebeurt. Onze belastingcenten moeten naar goede zorg, naar fijn wonen, excellent onderwijs en prima tv-programma’s; niet naar torenhoge salarissen van zorgbestuurders, corporatiedirecteuren, onderwijsbestuurders en tv-bazen.

In de nieuwe wet wordt het maximumsalaris dat mag worden verdiend verder verlaagd. Straks is het inkomen van een minister de norm. Een meer dan net loon waar goed van valt te leven.

In de debatten die volgen, zal ik namens de PvdA aangeven dat wij hierná voor een nog verdere stap zijn: uitbreiding van de Wet Normering Topinkomens naar àlle medewerkers in de publieke en semi-publieke sector. Nu verdienen managers soms meer dan hun directeur. Ook zij horen uiteindelijk onder de nieuwe norm. Aandacht zal ik ook vragen voor de inkomens van ergens kort aan de slag gaande, maar wel erg dure interimmers.

Die zijn weliswaar niet in dienst van de organisatie op zich, maar ook aan hun beloning moet straks paal en perk worden gesteld.

De PvdA heeft al eerder aangegeven er voorstander van te zijn dat ook lagere overheden een ‘topinkomensbeleid’ voeren als het bijvoorbeeld gaat om de vraag met wie ze in zee gaan. Dat zal ik bij de wetsbehandeling opnieuw doen. In de praktijk blijkt dat zo’n beleid van provincies en gemeentes ertoe doet; denk bijvoorbeeld aan de opstelling van PvdA-wethouder Ramon Testroote uit Venlo. Hij slaagde erin het salaris van de topman van een zorginstelling naar beneden te krijgen.

Ten slotte zal ik ook hier scherp zijn op constructies die geen ander doel hebben dan de wet te omzeilen. Die moeten stevig worden aangepakt.

Andere gestelde Kamervragen:
Vragen van de leden Kerstens en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Half miljoen vertrekregeling voor bestuurder VUmc’ (ingezonden 19 juni 2014).

– Vragen van de leden Kerstens en Otwin Van Dijk (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stijging van de inkomens van zorgbestuurders (ingezonden 5 juni 2014).

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 17 juni 2014).

– Vragen van de leden Kerstens en Mei LiVos (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken over het bericht ‘Netbeheerder Alliander wil hoger loon topman dan nu is toegestaan’ (ingezonden 28 maart 2014).

Antwoord van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de Minister van Economische Zaken (ontvangen 25 april 2014).

– Vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis (ingezonden 4 maart 2014).

Antwoord van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister Financiën en de minister van Economische Zaken (ontvangen 22 april 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 1551.

– Vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over topinkomens bij goede doelen loterijen (ingezonden 7 februari 2014).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 10 maart 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 1339.

– Vragen van de leden Kerstens en Otwin Van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het korten van topinkomens in de zorg (ingezonden 7 oktober 2013).

Antwoord van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 27 november 2013) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 365.