Standpunt PvdA was en is duidelijk: weg uit Uruzgan

Standpunt PvdA was en is duidelijk: weg uit Uruzgan

Door De Redactie op 19 februari 2010 Delen  

Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de besluitvorming in het kabinet rond Uruzgan. Wouter Bos gaf in dit debat nogmaals aan dat het standpunt van de PvdA duidelijk is: het is voor de PvdA onacceptabel om langer in Uruzgan te blijven dan we hebben afgesproken. Namens de PvdA-bewindslieden in het kabinet heeft Bos daarom eerder deze week aangegeven dat hij van mening is dat het besluit over het verzoek van de secretaris-generaal van de NAVO negatief moet luiden.

Het kabinet spreekt al maanden over het onderwerp Afghanistan en de verschillende opties om verbonden te blijven met Afghanistan. Bos heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat geen enkele van de opties die in bespreking was, kon rekenen op committering van de PvdA-bewindspersonen. Op de vraag in het Tweede Kamerdebat waarom er überhaupt over opties is gesproken die de PvdA niet ziet zitten zei Bos: ‘Ik zou het zeer onverantwoordelijk hebben gevonden om, als je aan de vooravond staat van het nemen van zo’n belangrijk besluit over de vraag op wat voor manier Nederland betrokken wil blijven bij de toekomst van Afghanistan, naar niemand te willen luisteren, naar geen enkel argument te willen luisteren en elke discussie bij voorbaat af te kappen. Wij hebben er met zijn zessen voor gekozen om wel open te staan voor elkaars verhalen en argumenten en om alle opties op tafel te laten komen, ook opties waar we minder positieve gevoelens bij hadden. Dat hebben we allemaal gedaan omdat we met elkaar hadden afgesproken dat er geen committeringen waren, dat er niet werd vooruitgelopen op besluiten.’

Op donderdagochtend 3 februari heeft Bos laten weten aan de minister-president dat de optie om in Uruzgan te blijven voor de PvdA definitief onacceptabel was. Later die dag kwam er toch een verzoek van de NAVO binnen die Nederland precies dat verzocht: langer in Uruzgan blijven: ‘U kunt zich mijn verbazing dan voorstellen.’ In het interview dat een week later met Bos werd afgenomen met Den Haag Vandaag werd de vraag gesteld of Bos wist van die brief, want zo werd gesteld, die brief zal toch niet gestuurd worden als er niet ja op geantwoord wordt en er kan alleen maar ja op geantwoord worden als de Partij van de Arbeid het ermee eens is. Bos antwoordde toen: ‘Dat heb ik ontkend en dat is namens het hele kabinet ook ontkend op 12 februari. Er was geen enkele sprake van vooruitlopen op welk kabinetsbesluit dan ook. Er was geen enkele sprake van committering aan welke optie dan ook. Die variant is dus naar het rijk der fabelen verwezen, en terecht. Vervolgens heb ik bij Pauw & Witteman op de vraag of ik wist dat die brief zou komen, nee geantwoord en heb ik mijn verbazing beschreven aan de hand van het feit dat, als je ’s ochtends zegt dat een concrete variant niet acceptabel is, je je erover verbaast als daar ’s middags toch een verzoek over binnenkomt.’

Lees hier de volledige weergave van de derde termijn van debat >

Delen: