Standpunt JSF

Standpunt JSF

Door Angelien Eijsink op 5 september 2013 Delen  

Op basis van de toekomstvisie op de krijgsmacht en het onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 nemen wij een besluit over de F16.

De oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of herprioritering binnen het totale Defensiebudget. Het kabinet ontwikkelt een visie op de toekomst van de krijgsmacht. In het regeerakkoord zijn twee randvoorwaarden bepaald voor deze visie. De toekomstige krijgsmacht zal de verplichtingen in NAVO-verband gestand moeten kunnen doen en zal in staat moeten blijven om in internationaal verband een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties.

Op basis van deze toekomstvisie op de krijgsmacht en het onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 nemen wij een besluit over de F16.