Stand van zaken in de formatie

Stand van zaken in de formatie

Door Diederik Samsom op 18 september 2012 Delen  

De afgelopen dagen heb ik namens de Partij van de Arbeid gesproken met de verkenner voor de kabinetsformatie, Henk Kamp. Vandaag presenteerde Kamp zijn bevindingen en adviezen.

De inzet van de PvdA tijdens de gesprekken met de heer Kamp was erop gericht om zo spoedig mogelijk een stabiele regering te vormen die ons land sterker en socialer uit de crisis kan leiden. De PvdA voelt de verantwoordelijkheid om mee te werken aan een dergelijk nieuw kabinet.

De PvdA wil een onderzoek op zo kort mogelijke termijn naar een kabinet waarvan VVD en PvdA de kern vormen als grootste fracties en grootste winnaars. Ik heb daarbij aangegeven, dat indien andere fracties bij het onderzoek naar de vorming van een stabiel kabinet betrokken zouden moeten worden, in ieder geval de SP-fractie daartoe zou moeten behoren.

Voor deze optie ontbrak echter – zoals valt te lezen in het verslag van de heer Kamp – het noodzakelijke draagvlak in de Tweede Kamer. Ook andere opties konden om verschillende redenen niet op voldoende draagvlak rekenen of werden in het geheel uitgesloten. Verkenner Kamp heeft daarom geadviseerd om de informatie te starten met VVD en PvdA. Gezien de wenselijkheid van de snelle totstandkoming van een stabiel kabinet, sluit de PvdA zich bij dit advies aan.

Een nieuw kabinet zou afspraken moeten maken over een evenwichtige inkomensverdeling, vooruitgang op het gebied van onderwijs en innovatie en maatregelen op de woningmarkt, in de zorg, duurzame technologie en over zicht op een structureel begrotingsevenwicht in 2017.

De gesprekken onder leiding van verkenner Kamp geven voldoende vertrouwen om vanaf donderdag de informatie te starten met inhoudelijke gesprekken over de verschillende thema’s.

Het voorstel van VVD en PvdA om twee informateurs aan te stellen, is overgenomen door de heer Kamp. Namens de PvdA wordt Wouter Bos als informateur aangesteld. Namens de VVD zal Henk Kamp dit doen. Ik ben verheugd dat Wouter Bos bereid is om namens de PvdA deze rol op zich te nemen.

Delen: