Staken is sociaal grondrecht

Staken is sociaal grondrecht

Door Mariëtte Hamer op 22 mei 2012 Delen  

Het parlement zal vandaag nog een brief te sturen aan de Europese commissie
om te voorkomen dat het stakingsrecht wordt aangetast. Met de steun van het
Nederlandse parlement zijn er voldoende stemmen tegen de verordening om het
stakingsrecht te beperken ten gunste van het vrije verkeer van diensten. Een
motie daartoe van de Partij van de Arbeid werd met algemene stemmen aangenomen.

Wij hebben voor vandaag een debat aangevraagd om op te komen voor het recht
van werknemers om te staken. In Nederland is staken een sociaal grondrecht, het
laatste redmiddel van werknemers om voor hun belangen op te komen, en dat moet
wat de PvdA betreft zo blijven.

VVD-minister Kamp wil nu een nieuwe Europese regel steunen die stelt dat
bedrijfsbelangen belangrijker kunnen zijn dan belangen van werknemers. Het
stakingsmiddel wordt zo minder effectief en de Nederlandse rechter zal deze
Europese regels moeten volgen.

Er is geen reden om het grondrecht op staken in te perken ten voordele van
belangen van het bedrijfsleven. De PvdA vraagt de regering tegen te stemmen en
zal hiertoe ook een motie indienen.

Delen: