Niet slechts een interne zaak

Niet slechts een interne zaak

Door Job Cohen op 16 november 2010 Delen  

De Tweede Kamer heeft vanavond een debat gevoerd over het in opspraak
geraakte PVV-Kamerlid Lucassen. De conclusie van PVV-leider Wilders om zijn
fractie bijeen te houden, is essentieel voor het voortbestaan van het kabinet.
Had hij dat niet gedaan, dan was het kabinet van premier Rutte nu in grote
moeilijkheden geweest. Daarom rust er op de afloop van deze kwestie ook een
verantwoordelijkheid bij de premier. Juist omdat de staat van het kabinet één op
één verbonden is met de staat van ieder lid van de ondersteunende fracties, kan
de premier niet geloofwaardig volhouden dat het alleen maar een interne zaak van
de PVV is. Klik op ‘lees verder’ voor mijn integrale spreektekst.

‘Een Kamerlid dat in verband gebracht wordt met intimidatie en veroordeeld is
wegens ontucht, een relatie had met een ondergeschikte. En woordvoerder is voor
wijken en voor defensie, twee onderwerpen die rechtstreeks in verband staan met
de kwesties waar het om gaat. Ga dan maar eens aan mensen uitleggen dat dat
Kamerlid in functie blijft. Daar gaat de suggestie van uit dat dat allemaal maar
kan. Terwijl iedereen begrijpt dat dergelijke handelingen onoorbaar zijn. Dat
het er juist om gaat dat in wijken niet geïntimideerd wordt, dat ouderen gewoon
over straat kunnen, dat militairen zich bewust zijn van gezagsrelaties, dat
vrouwelijke militairen niet onder druk gezet worden. Dat beeld moet juist
bekrachtigd worden, en niet het omgekeerde.

Geen fractievoorzitter die met iets dergelijks wordt geconfronteerd, is daar
blij mee. En het is ook duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de
afhandeling van een dergelijke zaak bij diezelfde voorzitter ligt. Dat is ook
precies wat er hier gebeurd is. De heer Wilders heeft zijn verantwoordelijkheid
genomen. Hij heeft beslist dat zijn fractie bijeen blijft, met alle schade van
dien.

Maar de vraag is of het alleen zijn verantwoordelijkheid is. De PVV maakt
deel uit van een regeringscoalitie, die maar steunt op de meerderheid van één
stem. En zo hangt het lot van de coalitie ook telkens opnieuw af van één stem.
Dat is de bewuste keuze geweest van de coalitiepartners, en het is die
bijzonderheid die maakt dat de premier vanavond niet kan zeggen dat hij niets
met deze kwestie te maken heeft, dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van
de PVV is.

Nee, de conclusie van de heer Wilders om zijn fractie bijeen te houden, is
essentieel voor het voortbestaan van het kabinet. Had hij dat niet gedaan, dan
was het kabinet van premier Rutte nu in grote moeilijkheden geweest. Daarom rust
er op de afloop van deze kwestie ook een verantwoordelijkheid bij de premier.
Juist omdat de staat van het kabinet één op één verbonden is met de staat van
ieder lid van de ondersteunende fracties, kan de premier niet geloofwaardig
volhouden dat het alleen maar een interne zaak van de PVV is. Want dat is gewoon
niet zo. Het gaat niet alleen om een partij, het gaat hier, door die ene zetel,
tegelijkertijd om het voortbestaan van het kabinet. Dat was de kwestie die dit
weekend boven de markt hing.

Vandaar mijn eerste vraag aan de premier: heeft hij de afgelopen dagen
contact gehad met de heer Wilders over deze kwestie?

Waar de heer Wilders verantwoordelijk is voor de vraag of zijn fractie op
deze manier geloofwaardig verder kan, daar is de premier verantwoordelijk voor
de vraag of zijn kabinet op deze manier geloofwaardig verder kan functioneren.
Want de premier weet nu dat zijn kabinet, dat zegt te investeren in veiligheid,
afhankelijk is van iemand die daar in het verleden een loopje mee heeft genomen.

Graag zijn oordeel daarover. En ten slotte is daar de morele kant van de
zaak: vindt de premier niet dat hij de burgers die willen weten wat hun premier
van deze kwestie vindt, in de kou laat staan als hij op dit punt zijn mond
houdt? Vindt hij niet dat het aanzien van de politiek hiermee geschaad is?

Voorzitter, een laatste opmerking. Een minderheidskabinet, dat met
gedoogsteun rust op de kleinst mogelijke meerderheid in de kamer, is al niet
stabiel. Die stabiliteit is er het afgelopen weekeinde niet steviger op
geworden. Zij hangt iedere dag opnieuw, af van ieder lid van de ondersteunende
fracties.’

Delen: