Laat defensiepersoneel niet in de kou staan

Laat defensiepersoneel niet in de kou staan

Door Angelien Eijsink op 6 juni 2011 Delen  

Medewerkers van Defensie verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor hun toekomst. Zij vormen de ruggengraat van de defensieorganisatie, maar worden door dit kabinet in de kou gezet. De Tweede Kamer debatteert vandaag met de minister over zijn visieloze bezuinigingsplannen. Instemmen met deze plannen is voor de PvdA niet aan de orde, nu een analyse of inzichtelijke onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen ondanks herhaalde verzoeken van de Kamer nog altijd ontbreken. De Kamer kan pas een oordeel geven als de maatregelen zijn uitgewerkt, toetsbaar en in onderlinge samenhang integraal te bekijken zijn. Dat oordeel kan vandaag niet worden gegeven.

Ook de PvdA zou op Defensie hebben bezuinigd. Hoe pijnlijk, hoe zwaar ook. Maar wij zouden andere keuzes hebben gemaakt; keuzes waarmee bijvoorbeeld goede arbeidsvoorwaarden en een eerlijk Sociaal Beleidskader zouden zijn gegarandeerd, opdat militairen vertrouwen houden in hun werkgever. Op angelieneijsink.pvda.nl vindt u mijn integrale inbreng tijdens het wetgevingsoverleg Defensie >