Waddenfonds mag geen grabbelton zijn

Waddenfonds mag geen grabbelton zijn

Door Lutz Jacobi op 2 februari 2011 Delen  

De brandbrief van de provincies Groningen en Friesland aan het kabinet over het Waddenfonds is mij uit het hart gegrepen. Het kabinet snoept van alle kanten uit dit fonds, terwijl het is ingesteld voor het compenseren van schade en ongemak van de gaswinning in het Waddengebied. Het Waddenfonds mag geen grabbelton zijn! Ik heb een spoeddebat aangevraagd over deze kwestie. De PvdA pleit voor harde criteriaĀ  voor de toekenning van geld uit dit fonds voor projecten, vanaf 1 april 2011.

 

Er speelt meer. Zo moeten de Waddenfondsprojecten op de afgesproken termijnen worden toegekend. Maar het ministerie vertraagt dat stelselmatig!

Het Rijk strijkt jaarlijks enige miljarden op door gaswinning. Het Noorden krijgt daar ter compensatie circa 35 miljoen per jaar voor terug. Dat geld is bestemd voor plannen en projecten voor toerisme en in het bijzonder natuurverbetering. Maar een deel werd bestemd voor het uitkopen van kokkelvissers, er is geld uitgegeven aan economische activiteiten én het kabinet ‘leende’ 25 miljoen euro uit het Waddenfonds om gaten in de begroting van Vrom te dichten. En ook nu weer denkt de staatssecretaris het geld te kunnen verjubelen aan grote projecten die niks met de Waddenzee van doen hebben, en het dichten van het gat op zijn begroting voor de Afsluitdijk.

Mijn fractiegenoot Tjeerd van Dekken en ik trokken eind vorig jaar al hierover aan de bel. Voor de PvdA is het helder: het Waddenfonds is bestemd voor de Wadden. Dat zijn harde afspraken en we vinden het onaanvaardbaar dat de regering voor andere doeleinden een greep uit het fonds doet.