PvdA-fractie wil CAO-politie

PvdA-fractie wil CAO-politie

Door Hans Spekman op 8 december 2009 Delen  

Ik wil dat er een cao-politie komt die controleert of werkgevers de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naleven. Ook de boetes voor overtreding
daarvan, zoals onder de cao-lonen betalen of een onveilige werksituatie, moeten
flink omhoog. Er wordt in sommige sectoren nu nog te veel gesjoemeld.

Ik stel dat woensdag voor tijdens de behandeling van de begroting van Sociale
Zaken voor 2010.

Ik vind dat de huidige arbeidsinspectie er niet aan toekomt om ook de
naleving van de cao te controleren. Een aparte cao-politie kan uitkomst bieden
en samenwerken met de inspectie. Die moet overigens wel uitgebreid worden met
zeker honderd man, vind ik, want de huidige 264 medewerkers kunnen de taken niet
goed uitvoeren.

De uitzendbranche heeft al een cao-politie. Dat initiatief verdient
navolging, vooral in sectoren voor de schoonmaak en tuinbouw. Daar wordt nog
flink gesjoemeld, zodat werknemers te weinig betaald krijgen of in slechte
omstandigheden hun werk moeten doen. De boetes die bedrijven opgelegd krijgen
zijn veel te laag. Het boetebedrag wordt opgebouwd aan de hand van formules maar
daar is het aspect economisch gewin nu niet in meegeteld. Ik vind dat wel
noodzakelijk.

Vakbonden en werkgevers zouden zo’n cao-politie moeten instellen, maar de
werkgevers houden dat tot nu toe tegen. Ik vind dat vreemd, omdat eerlijke
werkgevers benadeeld worden ten opzichte van foute concurrenten. Die hebben
lagere (loon-)kosten. Werkgeversorganisaties moeten toch zeker voor de eerlijke
bedrijven opkomen. Als de sociale partners er niet uit komen, wil ik dat de
overheid het voortouw neemt in de controle van de cao’s. De tijd van de lieve
vrede is voorbij.

Delen: