Werkgever moet wensen schoonmakers serieus nemen

Werkgever moet wensen schoonmakers serieus nemen

Door Hans Spekman op 25 maart 2010 Delen  

Schoonmakers moeten vaak voor een laag loon hartstikke veel werk doen en een
plek om hun zuurverdiende boterham te eten is er niet. Daarom vind ik dat
werkgevers, zeker als die werkgever de overheid is, de werkomstandigheden van
schoonmakers sterk moeten verbeteren. Zij hebben net als iedereen recht op een
fatsoenlijk loon.

Ze doen waardevol werk waar we met zijn allen sterk aan hechten. De rommel op
Utrecht Centraal en andere treinstations
heeft
ons de afgelopen weken duidelijk gemaakt
wat het betekent als het
schoonmaakwerk niet wordt gedaan. Er moet vaak een hoop werk verricht worden
voor weinig geld. Schoonmakers verdienen meer respect en een fatsoenlijke CAO.
Ook op het gebied van (bij)scholing verdienen ze meer dan ze krijgen.

Vaak worden er weinig tot geen mogelijkheden tot scholing geboden en als de
mogelijkheden er al zijn, dan worden ze afgescheept met een diploma waar je op
de arbeidsmarkt weinig aan hebt. De werknemers die dat kunnen en de ambitie
hebben moeten we stimuleren door te groeien naar andere functies. Daarom moeten
we snel aan de slag met een verbetering van de werkomstandigheden in de
schoonmaakbranche.

Delen: