Slotwoord manifestatie ‘Een nieuw jaar, een ander Nederland’

Slotwoord manifestatie ‘Een nieuw jaar, een ander Nederland’

Door Job Cohen op 16 januari 2011 Delen  

Het is onze dure plicht om samen aan een ander Nederland te werken. Om
eerlijke politiek in de plaats te stellen van cynische politiek.

De grote, stille meerderheid van goedwillende Nederlanders vraagt dat van
ons. En uiteindelijk is het niet de korte termijn toekomst van politici, van
coalities of van partijen die telt. Maar de toekomst van de kinderen van ons
mooie Nederland. Met deze woorden heb ik zojuist de manifestatie
‘Een nieuw jaar, een ander Nederland’ in de Brakke
Grond in Amsterdam afgesloten. Klik op ‘lees verder’  onder de video voor de
hele speech.

Vrienden, wat fijn dat we hier vandaag bij elkaar zijn. Ons mooie land kent
een overweldigende meerderheid van mensen die willen dat we dit land beter
maken. We willen dat onze kinderen het beter krijgen dan wij. Laat ik een
voorbeeld geven hoe dat gaat. Kijk naar iemand als Bert Kempers, leraar op het
VMBO-vakcollege in Rijssen. Een van zijn leerlingen is Jordy. Die deed het
slecht op de basisschool. Kempers ging uitzoeken waar Jordy wel goed in was. Hij
zette hem achter de computer en Jordy bleek gefascineerd door een programma
waarmee je 3D-tekeningen maakt. Hij kon er geweldig mee overweg, zo goed, dat
hij al snel beter was dan Bert, zijn leraar. En nu wil hij binnenhuisarchitect
worden.

Zo haal je het beste uit een kind en zo krijgen onze kinderen het beter dan
wij. Wij willen dat de toekomst van Nederland er een is van optimisme, hoop en
respect. Dat we trots kunnen zijn op ons land. Die meerderheid van al die mensen
die willen dat ons land vooruitkomt, dat is de werkelijke progressieve
meerderheid die wij een stem moeten geven.

Als we ons verliezen in het uitvergroten van onze onderlinge verschillen. 
Als we meedoen aan politieke spelletjes. Als we meegaan in de cultuur van
framen, bashen en bijten, dan verliezen we de kans stem te geven die
progressieve meerderheid.

Wat ons moet binden is niet waar we tegen zijn. Niet simpel weg alles wat
negatief is aan het rechtse kabinet. Dat zou te simpel zijn

Natuurlijk zijn we tegen de aanschaf van peperdure JSF toestellen in een tijd
van bezuinigingen. Natuurlijk  komen we op voor jongeren met een handicap die
door Rutte in de armoede geduwd worden. Natuurlijk zijn we tegen het op straat
zetten van kinderen. Maar dat is niet genoeg.

Nederland heeft boven al behoefte aan een nieuwe koers, aan een weg naar een
betere toekomst. En die weg, vrienden, die moeten wij samen bewandelen. We
moeten elkaar de hand reiken in het volle besef dat een land er alleen beter van
wordt als én het individu én wij samen vooruit komen. Het besef dat we er hier
samen iets van moeten maken.

Dit kabinet schotelt ons het bekende recept voor de economie voor. Het is het
recept dat we kennen van de kredietcrisis. Mensen zonder baan zijn lui, en
moeten gestraft. Mensen met een handicap moeten niet zeuren.

Hoe meer we bezuinigen hoe beter, en intussen groeien de bonussen weer de
hemel in.

Wij moeten daar een economie tegenover stellen die wel modern is. Die uitgaat
van de wet dat hoe meer mensen bijdragen hoe sterker een land is. En een
overheid die daarbij helpt. Zo denkt de meerderheid van de gewone Nederlanders
erover.

Dit kabinet bezuinigt op de kwetsbaarste kinderen. Onze basisscholen krijgen
meer kinderen in de klas die speciale aandacht nodig hebben, met minder geld om
goed voor ze te zorgen. Een eigen bijdrage in de jeugdzorg , 300 miljoen minder
voor passend onderwijs, het beperken van de zorg voor licht verstandelijk
gehandicapten.

Wij moeten als beschaafde samenleving beter kunnen. Door van de jongste
leeftijd af geen talent te verliezen.

Taalscholen in de zomer, meer eisen op de basisschool, extra aandacht zodat
kinderen met een krasje wel hun diploma halen, de jeugdzorg een humaan gezicht
geven.

Opnieuw: goed voor het individu, het kind. En goed voor de samenleving, voor
Nederland.

Dit kabinet praat veel over veiligheid, maar ipv 3000 agenten extra worden er
500 omgeschoold tot animal cop. De meeste Nederlanders wil echte veiligheid,
geen holle woorden. Toezicht in de buurt van wijkagenten. Aandacht voor geweld
achter de voordeur. En niet alleen bezig met rechtse hobbies als burkajagen maar
een einde aan de verhuftering in het verkeer, op straat en in het nachtleven.

Een veilig Nederland betekent dat we de waarde van opvoeding weer erkennen,
dat we agenten in de buurt hebben, en dat we de broertjes van de huidige
criminelen met strenge maar warme hand de schoolbanken in duwen.

Vandaag is uniek. Nooit eerder stonden de politiek leiders van PvdA,
Groenlinks en de SP samen op een politieke manifestatie. Met deze partijen deel
ik heel veel ideeën over de toekomst van Nederland. Maar er is op zijn minst één
punt waar Mark Rutte en ik het gewoon over eens zijn. Wij willen beiden
Nederland sterker maken, en zonder het beste onderwijs wordt Nederland niet
sterker. Wij delen het besef dat daarvoor extra geld nodig is. Anders gaan we
die ambitie niet halen.

‘We moeten met elkaar de uitdaging aan willen gaan om het onderwijs in de
komende jaren zo te versterken dat de komende (olympische) generatie het best
denkbare onderwijs krijgt.’

Aldus Mark Rutte in 2008. Beste Mark, ik ben ervan overtuigd dat je het
meende. Maar, Mark, waarom doe je dat niet nu je de kans hebt?

Kom je belofte voor het onderwijs aan de kinderen in ons land na. ‘Reik de
Mark Rutte van 2008 de hand” en versterk dit land.

Die uitdaging wil ik graag met je aangaan. Ik roep je op een pact over het
onderwijs te sluiten. Netto investeren, zoals bijna alle partijen in hun
verkiezingsprogramma hadden staan. We schrappen de boete in elk geval op een
jaartje langer studeren, beschermen het speciaal onderwijs en zorgen dat
innovatie in stand blijft. Daarvoor gebruiken we het geld dat nu naar de
verlaging van de vennootschapsbeslasting gaat, want ook het bedrijfsleven heeft
hier baat bij.

Vrienden, een ander Nederland ligt binnen handbereik. De meerderheid van de
Nederlanders snakt naar een land dat vooruit durft, dat respect en fatsoen
toont, dat economische welvaart voor allen nastreeft in plaats van voor
sommigen.

Dat andere Nederland komt er alleen als wij, politici elkaar respecteren met
alle meningsverschillen die daarbij horen. Als we leren formuleren waar we voor
zijn in Nederland, in plaats van waar we tegen zijn bij de ander. Als we leren
te veranderen tot stem van het volk, in plaats van te verworden tot volk van
schrille stemmen. Als we leren te veranderen tot bouwers van een toekomst, in
plaats van brekers van ons woord.

Het is onze dure plicht om samen aan een ander Nederland te werken. Om
eerlijke politiek in de plaats te stellen van cynische politiek.

De grote, stille meerderheid van goedwillende Nederlanders vraagt dat van
ons. En uiteindelijk is het niet de korte termijn toekomst van politici, van
coalities of van partijen die telt. Maar de toekomst van de kinderen van ons
mooie Nederland.

Delen: