Speech bij aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen in het Noorden

Speech bij aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen in het Noorden

Door Job Cohen op 5 februari 2011 Delen  

Ik hoop op uw steun bij de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. Er
staat veel op het spel. Het wordt reuze spannend. Als de progressieve
meerderheid, al die mensen die willen dat ons land vooruit komt, al die mensen
die vinden dat het eerlijker moet; als die progressieve meerderheid op 2 maart
naar de stembus gaat, dan kunnen we zorgen dat het eerlijker wordt. Daarvoor
vraag ik uw steun. Ga de straat op, bel aan bij de buren, spreek met uw familie.
Doe alles wat u kunt, om die progressieve meerderheid ook vast te leggen in de
verkiezingsuitslag! Zo luidden mijn slotwoorden tijdens de
aftrap van onze campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen
op 2 maart.

Bakkeveen, 5 februari 2011

‘Beste mensen,

Welkom hier in Bakkeveen. Op het drie-provinciënpunt van Drenthe, Friesland
en Groningen. Vandaag trappen we hier de campagne voor het Noorden af.

Het moet eerlijker. Met deze leuze gaan we de verkiezingen in. Het moet
eerlijker, want nu gaat het er niet eerlijk aan toe. Ik geef u een voorbeeld.
Recent nam het kabinet van Rutte twee besluiten.

Het eerste besluit: Een belastingverlaging voor mensen met een huis van meer
dan een miljoen euro.  Een wetsvoorstel van Balkenende, Bos en de Jager, om
mensen met zo´n duur huis gewoon mee te laten betalen is ingetrokken door het
kabinet Rutte.

Wat was het tweede besluit? Driehonderd miljoen bezuinigen op de zorg voor
kinderen, op ons passend onderwijs. Kinderen die nu met veel moeite door de
school geholpen worden, worden straks aan hun lot worden overgelaten. Onze
basisscholen zullen meer kinderen met problemen moeten opvangen met minder geld.
In dit welvarende, beschaafde land besluit het kabinet om 300 miljoen te
bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen.

Eerlijk waar. Stelt u zich dit eens goed voor. In één vergadering. Eerst
besluiten ze de belasting voor villa’s te verlagen. Maar, de overheidsfinanciën
moeten natuurlijk op orde gebracht worden en dat was nu plots weer wat verder
uit beeld geraakt. Geen nood, we doen wel een bezuiniging op de meest kwetsbare
kinderen in ons land. Dat is niet alleen oneerlijk, dat is om je voor te
schamen!

Zo moet het dus niet. Het moet eerlijker met de gevolgen van de crisis. De
villabewoner wordt niet alleen ontzien, hij wordt ontlast. Ondertussen betalen
de lagere- en middeninkomens de rekening. Wij hebben berekent hoe een leraar met
twee kinderen er dit jaar bij zit. 1316 euro erop achteruit! En dat is enkel dit
jaar, de grootste klappen volgen nog. Dit hebben onze leraren niet verdiend!

Het kabinet schotelt ons het bekende liberale recept voor de economie voor.
Het is het recept dat we kennen van de kredietcrisis. Mensen zonder baan zijn
lui, en moeten gestraft. Mensen met een handicap moeten niet zeuren. Hoe meer we
bezuinigen hoe beter, en intussen groeien de bonussen weer de hemel in. Wij
moeten als beschaafde samenleving echt beter kunnen!

Ik stel daar een economie tegenover die wél modern is. Die uitgaat van de wet
dat hoe meer mensen bijdragen hoe sterker een land is. En een overheid die
daarbij helpt. Met de juiste investeringen nu en eerlijke hervormingen op lange
termijn, kunnen we sterker uit de crisis komen. En er moet bezuinigd worden, ja
zeker, maar het is nergens voor nodig onze economie kapot te maken met roekeloze
en oneerlijke bezuinigingen. Het kabinet wil nu in één keer 18 miljard
bezuinigen, omdat ze niet durven te hervormen. Dat is geen noodzaak, dat is een
keuze.

In de noordelijke drie provincies hakken de gevolgen van het rechtse
bezuinigingsbeleid er extra hard in. Ondernemers zijn terughoudender over het
economisch herstel en de bouw en de groothandel worden zwaar getroffen door
omzetdaling. De werkloosheid in Noord-Nederland ligt nog steeds hoger dan het
landelijk gemiddelde. Toch gaat het kabinet regiogelden feitelijk afschaffen en
een deel van het verlies aan banen in de bouw en industrie komt niet meer terug.
Het tekort aan banen voor lager opgeleiden wordt hierdoor groter. Ook in de
zorg, het welzijn, het onderwijs en gemeenten en provincies gaan banen verloren
door de ongekende bezuinigingen. Een daling van werkgelegenheid die onevenredig
hard neerkomt in Noord-Nederland vanwege de verdergaande centralisatie. Hierdoor
dreigen diensten als de rechtbank, de Kamer van Koophandel, het UWV en de
politie dreigen te verdwijnen. Daarnaast heeft het kabinet ook nog eens 25
miljoen euro ‘geleend’ van het Waddenfonds. Geld dat bestemd was voor de
ecologische en economische ontwikkeling van het gebied rond de Waddenzee.

Dat moet niet alleen eerlijker, dat kan ook eerlijker. De PvdA zet daar een
ander Nederland tegenover. Een land waar we banen scheppen in plaats van
schrappen. Een Nederland waarin we niet alleen investeren in de Randstad door
middelen vanuit de regio weg te sluizen maar juist ook investeren in een sterke
regionale economie. Wij lanceren daarom vandaag
een alternatief plan (pdf) voor de
economie van Noord-Nederland. We maken jaarlijks 80 miljoen euro vrij om te
versterken waar Noord-Nederland sterk in is en waar volgens ons kansen liggen:
in energie, in watertechnologie en in toerisme. Drie pijlers voor drie
provincies. Drie keer investeren in de kracht van deze provincies.

Ons plan levert 10.000 banen op, maar dat is niet alles. We gaan ambitieus
investeren in duurzame energie – in de energie valley van Groningen en in de
blue energy van Friesland. Investeren in duurzame energie kost in eerste
instantie geld maar levert uiteindelijk besparing op voor zowel milieu als
portemonnee. En misschien nog wel belangrijker: we zijn het aan onze kinderen en
kleinkinderen verplicht om nu onze eigen duurzame energievoorziening op te
bouwen, zodat zij straks niet afhankelijk zijn van dubieuze olieregimes. En in
niet alleen de rooiste, maar vooral de mooiste provincie van Nederland, Drenthe,
zijn vollop kansen om te investeren in toerisme.

Investeren: het kost geld en het levert geld op. Zo gaat dat met investeren.
Wij vinden het geld voor de investeringen door de renteaftrek te beperken voor
bedrijven die winstgevende ondernemingen hebben opgekocht en daarnaast ook nog
eens de rente op die overnamesom mogen aftrekken. In plaats van een fiscale
miljoenensubsidie aan vluchtige opkoopbedrijven (private equity fondsen) die
goochelen met grote schulden, trekken wij dat geld uit voor de echte economie,
om echte banen te creëren. Van deze maatregel was naast de PvdA ook het CDA in
het vorige kabinet altijd voorstander van. Omdat wij willen dat we sterker uit
de crisis komen en omdat we de veroorzakers daar aan bij mogen dragen en niet
alleen gewone gezinnen. Die sociale investering draagt bij aan werkgelegenheid
en groei voor Noord Nederland.

De aankomende verkiezingen gaan niet alleen over provinciale keuzes, maar óók
om landelijke keuzes. Als dit rechtse kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer
krijgt, zal Nederland nog heel veel foute keuzes voor de kiezen krijgen. Daarom
wil ik voorkomen dat rechts een meerderheid krijgt. Dan kunnen we met steun
vanuit de Eerste Kamer andere, eerlijke, keuzes maken.

Onderwijs. China leidt 100.000 ingenieurs per jaar op, en hier in Nederland
wordt bezuinigd op ons Hoger Onderwijs. Kijken we naar de nabije toekomst, dan
zien we een enorm lerarentekort. Niet voor niets heeft het vorige kabinet hard
gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep. Maar nu wordt het
salaris van onze leraren bevroren. Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook
oliedom. En onnodig. Want we kunnen én het financieel tekort oplossen én
investeren in onderwijs. Dan maken we NL sterker voor de toekomst, dan
investeren we in onze kracht. Daarom heb ik een onderwijspact voorgesteld. Geen
onzalige langstudeerboete en kaasschaaf op de universiteiten, de meest kwetsbare
kinderen de zorg geven die ze verdienen en investeren in kennis en innovatie.
Onze kenniseconomie moet stijgen in de internationale ranglijst, niet dalen!

En wat betreft de Eerste Kamer, als deze kamer haar werk goed doet dan kan ze
geen andere conclusie trekken dan dat het invoeren van een boete op een jaartje
langer studeren voor zittende studenten onbehoorlijk bestuur is. Maar met een
rechtse meerderheid in deze kamer, zal zij gebonden zijn aan het beleid van dit
kabinet en haar werk níet goed doen. Onbehoorlijk bestuur of niet – de Eerste
Kamer zal blind het kabinet volgen. Niet voor niets roepen ministers uit het
kabinet en zelfs de premier op om te zorgen dat zij een meerderheid in de Eerste
Kamer krijgen zodat zij hun plannen ongestoord door kunnen zetten.

Ik denk vaak terug aan mevrouw Smeekens. Weet u nog wel, die mevrouw die
tijdens de Netwerk uitzending in huilen uitbarstte toen haar de gevolgen van het
VVD programma werden voorgerekend. Rutte werd woest, ontkende in alle
toonaarden. Natuurlijk ging deze mevrouw de rekening van de crisis niet betalen.
Bovendien, de VVD zou 250 miljoen extra uittrekken voor bijzondere bijstand.
Vandaag weten we het zeker. Mevrouw Smeekens gaat betalen voor de crisis. De
bijstand gaat fors omlaag, en het beloofde extra geld voor de bijzondere
bijstand is nergens te bekennen.

Dit is het kabinet van de valse beloftes. En dan heb ik het niet over Rutte
die zijn beloftes uit zijn verkiezingsprogramma niet waar maakt. Dat er geen
400.000 banen bijkomen maar 100.000 banen verdwijnen. Dat er niet geïnvesteerd
wordt in het onderwijs, maar bezuinigd. En dan heb ik het niet over Wilders die
zei: handen af van de Wajong, maar nu onze arbeidsgehandicapten de rekening laat
betalen. Dan heb ik het niet over zijn belofte om geen JSF aan te schaffen en de
AOW-leeftijd niet te verhogen.

Ik wil het hebben over al die valse beloftes van het kabinet zelf. De stoere
beloftes van Rutte, Wilders en Verhagen, de hopeloos holle woorden die zij
spraken bij het aantreden van dit kabinet.

3000 agenten erbij. Wat blijkt? Er komt geen agent bij, wel worden 500
agenten die nu nog onze wijken veilig houden omgeschoold tot animal cops. 3000
agenten erbij betekende 500 agenten eraf.

12.000 verpleegkundigen erbij. Wat blijkt? Het kabinet kan en wil niet
controleren of ze erbij komen. Maar natuurlijk komen ze er niet, want er komt
niet voldoende geld voor en bovendien schaft het kabinet de bijdrage aan de MBO
opleiding tot verpleegkundige voor 30plussers af.

1 miljard voor de ouderenzorg. Wat blijkt? Dat miljard komt er niet.

130 op de snelweg. Wat blijkt? Je mag 130 over de Afsluitdijk – wel 80
seconden eerder aan de overkant.

Kijk, dat bedoel ik als ik Lincoln citeer: je kunt sommige mensen een tijdje
bedonderen maar niet heel Nederland en niet voor eeuwig!

Vrienden, een eerlijker Nederland ligt binnen handbereik. De meerderheid van
de Nederlanders snakt naar een land dat vooruit durft, dat respect en fatsoen
toont, dat economische welvaart voor allen nastreeft in plaats van voor
sommigen, dat niet is geinteresseerd in je afkomst maar je toekomst, niet in je
geloof maar je gedrag.

Ons mooie land kent een overweldigende meerderheid van mensen die willen dat
we dit land beter maken. We willen dat onze kinderen het beter krijgen dan wij.
Wij willen dat de toekomst van Nederland er een is van optimisme, hoop en
respect. Dat we trots kunnen zijn op ons land. Die meerderheid van al die mensen
die willen dat ons land vooruitkomt, dat is de werkelijke progressieve
meerderheid die wij een stem moeten geven.

We zullen al diegenen van wie de stem te zacht klinkt, een stem geven. We
zullen met al diegenen die nu zo ongenadig hard gepakt worden onze stem
verheffen. We zullen vechten voor wat eerlijk is, want dat is Nederland. Werken
voor je geld, rechten en plichten, en opkomen voor mensen met pech en tegenspoed
in het leven.

Ik hoop op uw steun bij de komende verkiezingen. Er staat veel op het spel.
Het wordt reuze spannend. Als de progressieve meerderheid, al die mensen die
willen dat ons land vooruit komt, al die mensen die vinden dat het eerlijker
moet; als die progressieve meerderheid op 2 maart naar de stembus gaat, dan
kunnen we zorgen dat het eerlijker wordt. Daarvoor vraag ik uw steun. Ga de
straat op, bel aan bij de buren, spreek met uw familie. Doe alles wat u kunt, om
die progressieve meerderheid ook vast te leggen in de verkiezingsuitslag.

Dan ga ik nu het officiële startschot geven. Van de campagne en van de
sponsorloop voor de voedselbank hier in Noord Nederland.

Dank u wel.’

Delen: