Solidariteit op de werkvloer

Solidariteit op de werkvloer

Solidariteit op de werkvloer
 Foto Shutterstock / Syda Productions

Door Lodewijk Asscher op 25 mei 2016 Delen  

Werknemers van het Rijk kunnen vanaf nu de verlofdagen die ze over hebben vrijwillig delen met collega’s die meer tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Dit was wettelijk al een tijdje mogelijk maar het gebeurt in de praktijk nog veel te weinig. Daarom starten we vandaag met het promoten van deze mogelijkheid. Het uitwisselen van verlofdagen gaat namelijk zorgen voor meer solidariteit op de werkvloer, het gaat zorgen voor meer tijd voor elkaar.

Het combineren van werk met zorgtaken is niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom belangrijk dat collega’s hierin elkaar kunnen helpen door hun verlofdagen uit te wisselen. Wanneer iemand plotseling te maken krijgt met intensieve mantelzorg voor een partner of kind dan kan er al aanspraak gemaakt worden op een aantal wettelijke verlofdagen. De praktijk leert echter dat deze dagen tekortschieten. Wanneer collega’s hun verlofdagen met elkaar kunnen uitwisselen dan kan voorkomen worden dat een collega door mantelzorg en te hoge werkdruk zelf uitvalt.

Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen hieraan willen meewerken. Een goed voorbeeld is te vinden in Frankrijk: na een oproep aan collega’s kreeg een taxichauffeur 362 verlofdagen van zijn collega’s zodat hij voor zijn zieke vrouw kon zorgen. Een voorbeeld dat dit werkt is ook dichter bij huis te vinden: bij de gemeente Amsterdam schonken in 2015 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantel zorgende collega’s.

Er moet bij het uitdelen van deze verlofdagen wel goed opgelet worden dat dit op vrijwillige basis gebeurt. Het is niet de bedoeling dat werkgevers hun werknemers dwingen om hun verlof af te staan. Bovendien mogen werknemers alleen bovenwettelijke verlofdagen uitwisselen. Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het aantal verlofdagen dat in de CAO is vastgelegd.

Op dit moment is het ministerie in gesprek met 176 mantelzorgvriendelijke organisaties om werkgevers te informeren over deze mogelijkheid zodat werk en zorg gemakkelijker gecombineerd kunnen worden. Door in ieder geval zelf met deze actie te starten hoopt de overheid het goede voorbeeld te geven aan andere werkgevers. Want van meer solidariteit op de werkvloer hebben niet alleen werkgevers, maar vooral werknemers profijt.

Delen: